Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Werkgroep Volwasseneninitiatie

Vanaf eind januari wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden.

Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de Obrechtkerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen.

Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie

Vincent Tuinder.

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre ValkeringKnipsel c.JPG

Lees hier verder

Vastentijd 2018

Vieringen  Aswoensdag

Op Aswoensdag, 14 februari, begint de 40 daagse vastentijd. Voorafgaand aan het morgengebed vond om 07.15 uur  op het kerkplein de palmtakverbranding plaats:

Untitled - 5.jpg

Vasteninzetformulieren

Deze kunt u vinden in een van de folderbakken achter in de kerk. De formulieren kunnen behulpzaam zijn bij een goede invulling van de veertigdagentijd.  Voor de kinderen zijn er aparte formulieren.

De Vastenaktie staat dit jaar in het teken van Zambia.

De Vastenactie vraagt dit jaar onze aandacht voor het uiterste noorden van Zambia, het district Mbala. Hier wonen en werken de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij gaan naar wijken waar verder niemand komt en doen werk dat niemand wil doen. Zij zetten zich met name in voor hiv/aids-patiënten en hun families en kinderen. Aids is in Zambia nog steeds een groot probleem en een groot taboe. Daarnaast is de armoede in het Mbala-district enorm. De helft van de kinderen is ondervoed. De meeste kinderen krijgen maar 1 maaltijd met dag en soms zelfs dat niet eens. Dat heeft grote gevolgen voor hun schoolprestaties en ook daar doen de zusters wat aan door gratis maaltijden en voorlichting over gezonde voeding.

Zuster Yvonne zegt: onze hulp geeft de mensen hun waardigheid terug. We geven ze een duwtje in de rug en dan bloeien ze op. Ze zijn trots als ze weer voor hun familie kunnen zorgen.

Op het bord achter in de kerk kunt u meer informatie over dit project vinden.

En in de weekends van 24/25 februari en 25 maart staan wij met het bekende mandje achter in de kerk. U doet toch ook mee ?

Werkgroep MOV

 

Ziekenzalving

ziekenzalvOp zondag 4 maart bestaat voor ouderen en mensen die een zware operatie moeten ondergaan of anderszins  ziek zijn de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Mensen die dit jaar 80 jaar worden, hebben reeds bericht gehad.  Anderen die ook de ziekenzalving willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan pastor Valkering

Vooraankondiging Stille Omgang 2018 Begijnhofkapel

In de nacht van zaterdag op zondag 17en 18 maart  vindt de Stille Omgang plaats. Hieraan voorafgaand begint op woensdag 14 maart de Mirakelweek.

Zie ook de website: www.begijnhofkapelamsterdam.nl  en  www.stille-omgang.nl

Terugkeer van de zaterdagse familieviering

Zoals in het artikeltje van het parochiebestuur in de vorige Vredesklok reeds is vermeld, is er een enquête gehouden onder de gezinnen met kinderen over de toekomst van de familieviering.  Naar aanleiding van de uitslag (veel belangstelling voor een  viering op zaterdagavond) is in een overleg met een aantal direct-betrokkenen op 7 december jl. is besloten een herstart te maken met de wekelijkse zaterdagse familieviering en wel op 6 januari van het nieuwe jaar, aanvang 18.30 uur. Voorlopig gaat echter de zondagse  familieviering ook nog gewoon door. De tijd zal leren of beide vieringen levensvatbaar zijn. EV

 

Bisdombedevaarten

De bedevaart naar Assisi zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen.

 

Zie voor verdere detais (ook over bedevaart naar Lourdes):

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Het toilet is vrij. De sluiting staat op wit. Dán kun je er in. Óf het toilet is bezet. De sluiting staat op rood. Dan kun je er niet in. Zo eenvoudig is dat dierbare gasten en parochianen. En zoals dat is met het toilet, bezet of vrij, zo is het ook met ons, met mensen.

Ofwel: Je kunt er in bij mensen. Ze zijn, wíj zijn, jé bent vrij en toegankelijk. Iemand is een open boek. Iemand is vrij en blij, iemand is ontspannen en voelt zich gelukkig, iemand kan alles laten zien wat in haar of zijn leven speelt, iemand kan over alles spreken.

Ofwel: Mensen, wij, jij, ik, zijn bezet. De luikjes zijn dicht. De deur zit op slot. En die luikjes en die deur gaan niet of slechts met grote moeite open. En jij maar wachten.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Vrijdagmiddagclub voor kinderen 8-12 jaar.

Kinderen van zowel parochie Vredeskerk als van de Rozenkranskerk(Obrecht) worden hiervoor uitgenodigd. 9 feb. vrijdagmiddag hebben we in de pastorie van de Vredeskerk over de vastenactie 2018 gehoord. En gaan de kinderen aan de slag voor een school in Zambia. Op 23 maart is er een bijeenkomst(18.00-20.00 uur) in de pastorie van de Rozenkranskerk. We beginnen met samen eten. Thema: de Goede Week. Met behulp van symbolische voorwerpen vertellen we het lijdensverhaal. Op goede vrijdag 30 maart zijn ook de kinderen welkom bij de Kruisweg om 15.00 uur in de Vredeskerk.   vschn@hotmail.com

1e Heilige Communie

Ouders met kinderen die in aanmerking komen voor de 1e Heilige Communie op 3 juni a.s. hebben hierover inmiddels bericht gehad. Althans, voor zover wij over uw gegevens beschikken. Mocht u geen                 bericht hebben gehad, laat het even weten aan Vera. Dan neemt zij                 contact met u op.

Laat het even weten aan     vschn@hotmail.com

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Stand herstel toren

Stond de teller een paar weken geleden nog op 10.420 euro, inmiddels staat die op 13.615 euro! 77 mensen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Er is echter 33.000 euro nodig (buiten de 44.000 die de verzekering zal betalen). We moeten dus nog flink doorsparen.

Wie in de komende dagen Sinterklaas nog tegenkomt, kan de goedheiligman misschien vragen om een paar ’pietermannen” in onze schoorsteen te gooien ? Het bankrekeningnummer:

NL48 INGB          0000139903        t.n.v. RK Kerkbestuur OLV Koningin vd Vrede

 

Uitnodiging tot opgave als belangstellende voor de filmclub van de Vredesparochie

Hartelijk welkom bij onze filmclub die ik ook in het nieuwe jaar wil voortzetten voor belangstellenden. Voorkeur van velen gaat uit naar zaterdagmiddag: 1 x per maand.

In de pastorie of naar een bioscoop als daar een film draait die we willen zien. Bij de Rialto-bioscoop in de buurt zijn goede films te zien.

Na afloop - indien gewenst - een drankje.

 

De kosten in de bioscoop: € 8,00 (met een 10-rittenkaart bij Rialto).

Eventueel gratis met Cineville-pas (€19,95/maand). Voor dat geld kan men dan elke dag gratis naar films in aangesloten bioscopen.

 

OF:  Film in de pastorie. Dat kost minder en daarmee dragen we bij aan het groeiende fonds voor de reparatie van de toren van onze kerk.

Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie of thee.

Betaling vooraf bij aanmelding per film op het rekeningnummer, dat u verneemt bij uw eerste aanmelding als belangstellende. Geef u vooraf op bij Annelies Teulings, a.e.teulings@hccnet.nl  of 020-6709079. Bij uw aanmelding hoor ik graag over uw voorkeur voor een soort film.

Samen naar de film met bekenden: ik hoop dat u ook komt!

Uitgebreider informatie kunt u achter in de kerk vinden.

Annelies Teulings