Vredeskerk elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME | ADRES-CONTACT-LINKS | VIERINGEN | SACRAMENTEN | PREKEN | CARITAS | BIDDEN | FOTOS | PASTOR | HISTORIE | KOREN

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een digitale kaars hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten n en te bespreken mt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

Lees hier verder

 

 

 

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

 

Dit feest, tevens het patroonsfeest (titelfeest) van de parochie, vierden wij op de vooravond, op

14 augustus Aan het eind van de viering was er, zoals gebruikelijk, een kaarsen/bloemenprocessie om de kerk en na afloop een hapje en een drankje.

MH2.jpg

Vakantiestop familiemissen

De familiemissen, zowel op zaterdag als op zondag, stoppen met ingang van het weekend 21-22 juli tot begin september. Wij wensen kinderen en ouders een mooie zomer. Dat geldt uiteraard ook voor alle andere mensen!

Een eeuw Salve Reginakoor

Dit jaar bestaat niet alleen de parochie 100 jaar, maar k het Salve Reginakoor (dat dus al vanaf de oprichting van de parochie in 1918 de vieringen op zondag muzikaal opluistert). In het verleden elke zondag, in later jaren kwamen daar het koor van de Lieve Vrede en het Canticum bij. En elk koor heeft zijn eigen geluid, zijn eigen stijl.

Er zijn maar weinig kerkkoren in Nederland die de 100 jaar halen. We hebben er maar 3 gevonden: eentje in Rotterdam, Almelo en Helmond.

Dat een koor in deze tijd zon mijlpaal haalt, is dan ook echt wel een unicum te noemen waar wij, ook als parochie, trots op mogen zijn!

Uiteraard gaat het koor dit jubileum vieren en wel met een feestelijke hoogmis op zondag 16 september om 11.00 uur. U bent hier van harte voor uitgenodigd.

Het koor zal (zoals altijd eigenlijk) extra zijn best doen om de sterren van de hemel te zingen. -EV

 

 

 

  

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze aan Maria gewijde parochie onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zlf is die ns in dit gebed nabij is en draagt. De komende meimaand is vanouds de Mariamaand bij uitstek. Door het bidden van de rozenkrans kunt u deze maand als zodanig op een prachtige manier beleven: dagelijks, in de kerk. Er zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden. Pierre Valkering, pr.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

NB: Pastor Pierre preekt tegenwoordig spontaan uit het hoofd.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

NB: Pastor Valkering is van 13 juli t/m 3 augustus afwezig.

Pater Rian Supardi svd neemt hem in die periode waar en zal ook alle diensten doen op zondag en zoveel mogelijk door de week. De getijdengebeden zullen deels komen te vervallen.

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie: Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email hier