Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 14 augustus, twintigste zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa Piccolomini in C., Mozart

Voorganger         vicaris Gerard Bruggink

Lezingen               Jer 38, 4-6+8-10; Heb 12, 1-4; Lucas 12, 49-53

Collecte                voor de parochie

 

Ma                         15 aug   12.30     GEEN viering

Ma      15 aug      19.30     Hoogmis mmv Salve Reginakoor op het Hoogfeest van

de Ten hemelopneming van Maria. Met bloemen- en kaarsenhulde Pastor  Fennis

di            16 aug   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo          17 aug   12.30  Eucharistieviering. Pater Noom

do           18 aug   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom.Uitst.Allerheiligste

vr            19 aug   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za           20 aug   12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Bernardus, abt en kerkleraar

 

Zondag 21 augustus, een en twintigste zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger         pastor Ruud Huysmans

Lezingen               Jes 66, 18-21; Heb 12, 5-7+11-13; Lc 13, 22-30

Collecte                voor het pastorale werk

 

ma                         22 aug   12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Maagd Maria, Koningin

di                            23 aug   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo                          24 aug   12.30     Eucharistieviering. Pater Noom. H. Bartolomeüs, apostel

do                           25 aug   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom. Uitst. Allerheiligste

vr                            26 aug   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za                           27 aug   12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Monica

                                                                                             

Zondag 28 augustus, twee en twintigste zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger         pater Mark-Robin Hoogland cp

Lezingen               Sir 3, 17-18+20-29; Heb 12, 18-19+22-24; Lc 14, 1+7-14

Collecte                voor de parochie

 

                                              

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed            Elke werkdag om 13.00 uur

Uitstelling Allerheiligste Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk                           Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid           Op afspraak

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

               

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is op donderdag.

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed  Van maandag tm zaterdag 13 uur