Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

Eucharistievieringen   NB wijzigingen m.i.v. 5 september

 

 

Zondag 25 september, zesentwintigste zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa Secunda, Perosi

Voorganger         pater Gregory Brenninkmeijer sj

Lezingen               Am. 6, 1+4-7; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31

Collecte                voor het pastorale werk

 

ma                         26 sep                    09.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

ma                         26 sep                   15.00     Uitvaart van Petrus Gigengack

di                            27 sep                    09.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Vincentius de Paul, pr

wo                          28 sep                   09.30  Eucharistieviering. Pater Noom

do                           29 sep                    18.30     Eucharistieviering.Pastor Fennis. HH Aartsengelen

vr                            30 sep                    09.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. H.Hiėronymus, pr, kerkleraar

za                           01 okt                    12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Teresia vh Kind Jezus

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

za                           01 okt                    17.00 Kinderkatechese in de pastorie en fam. Mis om 18.30 u

 

Zondag 02 oktober, zevenentwintigste zondag door het jaar.

Hoogmis om 10.30 uur mmv Canticum Anglicum

Voorgangers       pastor Eric Fennis en diaken Erik Sengers

Lezingen               Hab 1, 2-3+2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8+13-14; Lucas 17, 5-10

Collecte                voor de parochie

 

ma                         03 okt                    09.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Bavo

di                            04 okt                    09.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Franciscus van Assisi

di                            04 okt                    16.00     Dierenzegening

wo                          05 okt                    09.30     Eucharistieviering. Pater Noom

do                           06 okt                    18.30  Eucharistieviering. Pastor Fennis

vr                            07 okt                    09.30  Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Maagd Maria van de Rozenkrans

za                           08 okt                    12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

                                                                                                              met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

Zondag 09 oktober, achtentwintigste zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger         Vicaris Gerard Bruggink

Lezingen               2 Kon 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lucas 17, 11-19

Collecte                voor de liturgische benodigdheden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen

naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed                                           :              Elke werkdag voor of na de mis

Open kerk                                                                          :              Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid                                          :              Op afspraak

(wijzigingen voorbehouden)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30 

 

               

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed  na de doordeweekse missen.

 

catechese jaarplan

2022-2023

3-sep-22

17.00 uur

familiemis

17-sep-22

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

1-okt-22

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

18.30 uur

familiemis

15-okt-22

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

22-okt-22

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

18.30 uur

familiemis

12-nov-22

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

26-nov-22

pastorie bezet

catechese in de kerk, adventsstukjes maken

18.30 uur

familiemis

10-dec-22

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

24-dec-22

16.30 uur

kinderkerstviering

Kerstmis

14-jan-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

18.30 uur

familiemis

28-jan-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

11-feb-23

pastorie bezet

speurtocht in de kerk

18.30 uur

familiemis

25-feb-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

11-mrt-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

18.30 uur

familiemis

25-mrt-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

6-apr-23

witte donderdag

h. mis en voetwassing met uitnodiging kinderen

7-apr-23

goede vrijdag

kruisweg, ook voor kinderen (tijd nader bepalen)

9-apr-23

Pasen

15-apr-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

22-apr

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

13-mei-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

18.30 uur

familiemis

20-mei-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

28-mei-23

Pinksteren

3-jun-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

4-jun-23

H. Drie-eenheid

11-jun-23

Sacramentsdag

1e H. Communie viering

24-jun-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

18.30 uur

familiemis

8-jul-23

feestelijke afsluiting