Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 19 juni, Sacramentsdag en 1e H. Communie

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger pastor Eric Fennis

Lezingen Kor 13; Lucas 9, 11-17

Collecte voor de parochie

 

 

Ma 20 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

di 21 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Aloysius Gonzaga

wo 22 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 23 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom.Uitstelling Allerheiligste

Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper

vr 24 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

za 25 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Mulders. Onbevlekt Hart van Maria

 

Zondag 26 juni, dertiende zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa pastoralis, Brixy

Voorganger Simon Evers

Lezingen 1 Kon 19, 16-21; Gal 5, 1+13-18; Lucas 9, 51-62

Collecte : voor het pastorale werk

 

ma 27 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

di 28 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo 29 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

Hoogfeest HH Petrus en Paulus, apostelen

do 30 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom. Uitstelling Allerheiligste

vr 01 juli 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za 02 juli 10.30 Doopviering

za 02 juli 12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

Zondag 03 juli, veertiende zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger pater Gregory Brenninkmeijer

Lezingen Jes 66, 1014; Gal 6, 14-18; Lucas 10, 1-12+17-20

Collecte voor de liturgische benodigdheden

 

 

 

 

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed Elke werkdag om 13.00 uur

Uitstelling Allerheiligste Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid Op afspraak

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is op donderdag.

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed Van maandag tm zaterdag 13 uur