Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

za 18 mei 18.30 Familieviering met muziek en zang. Pastoor Fennis

Zondag 19 mei, Hoogfeest van Pinksteren

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Jugendmesse, Haydn

Voorganger : pater Marc Lindeijer sj

Lezingen : Hand 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7+12-13; Joh 20, 19-23

Collecte : voor de parochie

Maandag 20 mei, 2e Pinksterdag. Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Eucharistieviering om 10.30 uur met muziek en toediening H. Vormsel

di 21 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 22 mei 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 23 mei 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. Onze Heer Jezus Christus,

eeuwige Hogepriester

vr 24 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 25 mei 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

Met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

Zondag 26 mei, Hoogfeest H. Drie/eenheid

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger : pater Marc Lindeijer sj

Lezingen : Deut 4, 32-34+39-40; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20

Collecte : voor de liturgische benodigdheden

Deurcollecte : Week Nederlandse Missionaris

ma 27 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 28 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 29 mei 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 30 mei 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

vr 31 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. Maria visitatie

za 01 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Justinus, mart.

Met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

Zondag 02 juni, Hoogfeest van het Heilig Sacrament

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede. 1e H. Communie

Voorganger : pastoor Eric Fennis

Lezingen : aangepaste lezingen

Collecte : voor de parochie

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

\

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen. En dinsdagochtend 9u

 

 

 

 

 

 

data catechese en voorbereiding op

eerste heilige Communie

tweewekelijks zaterdag 16.45-18.00 uur

9-mei

Hemelvaart

11-mei

 Hemelvaart weekend

18-mei

 catechese

19-mei

PINKSTEREN

25-mei

Oefenen Obrecht

zondag 26 mei

Feest van H. Drievuldigheid Eerste heilige communie Obrecht

1-jun

oefenen 1e HC vredeskerk

Zondag 2 juni 10.30 uur

Sacramentsdag, Viering 1e H. Communie Vredes