Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

Eucharistievieringen 

 

Zondag 16 juni, Elfde zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Canticum Anglicum

Voorgangers : pastor Ruud Huysmans en diaken Erik Sengers

Lezingen : Ez 17, 22-24;2 Kor 5, 6-10; Mc 4, 26-34

Collecte : voor de parochie. Na de mis: cakesale!

ma 17 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 18 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 19 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

do 20 juni 18.30 Eucharistieviering. Pater Noom

vr 21 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Aloysius Gonzaga

za 22 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

Met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

Zondag 23 juni, Twaalfde zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger : pater Marc Lindeijer sj

Lezingen : Job 38, 1,8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mc 4, 35-41

-Collecte : voor de liturgische benodigdheden

ma 24 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis.

Hoogfeest geboorte Heilige Johannes de Doper

di 25 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Adalbert, diaken

wo 26 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

do 27 juni 18.30 Eucharistieviering. Pater Noom

vr 28 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Ireneüs, bissch. Kerkl.

za 29 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen

Met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

Zondag 30 juni, Dertiende zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa Brevis KV 259

Voorgangers : pastor Simon Evers

Lezingen : Wijsh 1, 13-15 en 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13.15; Mc 5, 21-43

Collecte : voor het pastorale werk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen

naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed : Elke werkdag voor de mis; op zaterdag na de mis

Open kerk : Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid : Op afspraak

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30 

\

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen. En dinsdagochtend 9u

 

 

 

 

 

 

data catechese en voorbereiding op

eerste heilige Communie

tweewekelijks zaterdag 16.45-18.00 uur

Zondag 2 juni 

Sacramentsdag, Viering 1e H. Communie

Afbeelding met persoon, schoeisel, glimlach, trouwjurk

Automatisch gegenereerde beschrijving