Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 03 december, 1e zondag van de Advent

Hoogmis om 10.30 uur mmv Canticum Anglicum

Voorganger Vicaris Gerard Bruggink

Lezingen Jes 63, 16-17.19+ 63, 3-8; 1 Kor 1, 3-9, Mc 13, 33-37

Collecte voor de verwarming

 

ma 04 dec 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 05 dec 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 06 dec 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom. H. Nicolaas, patroon Amsterdam

do 07 dec 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Ambrosius, bissch. Kerkl.

vr 08 dec 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. Hoogfeest Onbevl. Ontv.Maria

za 09 dec 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

za 09 dec 18.30 Familiemis met muziek en zang. Pastoor Fennis

 

Zondag 10 december, 2e zondag van de Advent

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa Quadragesimalis, M. Haydn

Voorganger pater Mark-Robin Hoogland cp

Lezingen Jes 40, 1-5+9-11; 2 Petr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Collecte Voor de parochie

Deurcollecte Adventsactie Lesbos

 

ma 11 dec 09.30 Eucharistieviering: Pastoor Fennis

di 12 dec 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 13 dec 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom. H. Lucia, maagd mart.

do 14 dec 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Johannes vh Kruis, pr.kerkl

vr 15 dec 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 16 dec 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

Zondag 17 december, 3e zondag van de Advent, zondag Gaudete

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger Pastoor Fennis

Lezingen Jes 61, 1-2+10-11; 1 Tess 5, 16-24; Joh 1, 6-8+19-28

Collecte voor het pastorale werk

 

 

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed Elke werkdag voor de mis

Open kerk Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid Op afspraak

(wijzigingen voorbehouden)

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

 

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen.

 

 

 

 

data catechese en voorbereiding op

eerste heilige Communie

tweewekelijks zaterdag 16.45-18.00 uur

9-dec

catechese, 2e advent 18.30 familiemis

16-dec

catechese, 3e advent

23 dec-7 jan

kerstvakantie

13-jan

Catechese 18.30 familiemis

27-jan

catechese

10-feb

Carnaval 18.30 familiemis

14-feb

ASWOENSDAG

17 en 25 feb

voorjaarsvakantie

2-mrt

catechese

16-mrt

catechese

23-mrt

Catechese 18.30 familiemis

29-mrt

GOEDE VRIJDAG kruisweg

31-mrt

PASEN

6-apr

catechese

20-apr

Catechese 18.30 familiemis

27 april- 5 mei

vakantie

9-mei

Hemelvaart

11-mei

 Hemelvaart weekend

18-mei

 catechese

19-mei

PINKSTEREN

25-mei

Oefenen Obrecht

zondag 26 mei

Feest van H. Drievuldigheid Eerste heilige communie Obrecht

1-jun

oefenen 1e HC vredeskerk

Zondag 2 juni 10.30 uur

Sacramentsdag, Viering 1e H. Communie Vredes