Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 21 april, Vierde zondag van Pasen

Hoogmis om 10.30 uur mmv Canticum Anglicum

Voorganger pater Jan Stuyt sj

Lezingen Hand 4, 8-12; 1 Joh 3, 1-2; Joh 10, 11-18

Collecte voor het pastorale werk

 

ma 22 apr 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

di 23 apr 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 24 apr 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 25 apr 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Marcus, evangelist

vr 26 apr 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 27 apr 12.30 GEEN Eucharistieviering. Koningsdag

 

Zondag 28 april, Vijfde zondag van Pasen

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger pastoor Eric Fennis

Lezingen Hand 9, 26-31, 1 Joh 3, 18-24, Joh 15, 1-8

Collecte voor de parochie

 

ma 29 apr 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Catharina van Siena

di 30 apr 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 01 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

do 02 mei 18.30 Woord- en Communieviering.Verjaardag wijding kathedraal

vr 03 mei 09.30 Eucharistieviering. Pater Diepenbrockstr. HH Filippus en Jakobus

za 04 mei 12.30 Eucharistieviering. Pater Mulders. H. Athanasius, bissch, kerkl

 

Zondag 05 mei, Zesde zondag van Pasen

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor

Voorganger pater Mark-Robin Hoogland cp

Lezingen Hand 10, 25-26, 34-25,44-48, 1 Joh 4, 7-10, Joh 15, 9-17

Collecte voor het pastorale werk

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

\

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen. En dinsdagochtend 9u

 

 

 

 

 

 

data catechese en voorbereiding op

eerste heilige Communie

tweewekelijks zaterdag 16.45-18.00 uur

 

 

 

 

 

 

6-apr

catechese

20-apr

Catechese 18.30 familiemis

27 april- 5 mei

vakantie

9-mei

Hemelvaart

11-mei

 Hemelvaart weekend

18-mei

 catechese

19-mei

PINKSTEREN

25-mei

Oefenen Obrecht

zondag 26 mei

Feest van H. Drievuldigheid Eerste heilige communie Obrecht

1-jun

oefenen 1e HC vredeskerk

Zondag 2 juni 10.30 uur

Sacramentsdag, Viering 1e H. Communie Vredes