Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 25 februari, Tweede zondag in de Veertigdagentijd

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger : pastoor Eric Fennis

Lezingen : Gen 1-2+ 9-18; Rom 8, 31-34; Mc 9, 2-10

Collecte : voor het pastorale werk

ma 26 feb 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

di 27 feb 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

wo 28 feb 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

do 29 feb 18.30 Eucharistieviering. Pater Noom

vr 01 mrt 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 02 mrt 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

Zondag 03 maart, Derde zondag van de Veertigdagentijd

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Gregoriaanse mis XVII

Voorganger : pastor Ruud Huysmans

Lezingen : Ex 20,1-17; 1 Kor 1, 22-25; Joh 2 13-25

Collecte : Voor de parochie

ma 04 mrt 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 05 mrt 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 06 mrt 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 07 mrt 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

vr 08 mrt 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 09 mrt 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

za 09 mrt 16.45 Kinderkatechese, geen familiemis

Zondag 10 maart, Vierde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Laetare

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger : pater Marc Lindeijer sj

Lezingen : 2 Kron. 36, 14-16+ 19-23; Ef 2, 4-10; Joh 3, 14-21

Collecte : voor de liturgische benodigdheden

Deurcollecte : Vastenaktie ziekenhuis Togo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed : Elke werkdag voor de mis

Open kerk : Op weekdagen van 13-15 u

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

 

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen.

 

 

 

 

data catechese en voorbereiding op

eerste heilige Communie

tweewekelijks zaterdag 16.45-18.00 uur

17 en 25 feb

voorjaarsvakantie

2-mrt

catechese

16-mrt

catechese

23-mrt

Catechese 18.30 familiemis

29-mrt

GOEDE VRIJDAG kruisweg

31-mrt

PASEN

6-apr

catechese

20-apr

Catechese 18.30 familiemis

27 april- 5 mei

vakantie

9-mei

Hemelvaart

11-mei

 Hemelvaart weekend

18-mei

 catechese

19-mei

PINKSTEREN

25-mei

Oefenen Obrecht

zondag 26 mei

Feest van H. Drievuldigheid Eerste heilige communie Obrecht

1-jun

oefenen 1e HC vredeskerk

Zondag 2 juni 10.30 uur

Sacramentsdag, Viering 1e H. Communie Vredes