Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 04 juni, Hoogfeest H. Drie-eenheid

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger Pastoor Eric Fennis

Lezingen Ex 34, 46+8-9; 2 Kor 13, 11-13; Joh 3, 16-18

Collecte voor de liturgische benodigdheden

 

ma 05 juni 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom. H. Bonifatius

di 06 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 07 juni 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 08 juni 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

vr 09 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 10 juni 12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

Zondag 11 juni: Hoogfeest van het Heilig Sacrament en 1e H. Communie

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger Pastoor Eric Fennis

Lezingen 1 Kor 13; Lucas 9, 11-17

Collecte Voor de parochie

 

ma 12 juni 09.30 Eucharistieviering: Pastoor Eric Fennis

di 13 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis . H. Antonius van Padua

wo 14 juni 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 15 juni 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

vr 16 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. Hoogfeest H. Hart van Jezus

za 17 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. Onbevl. Hart Maria

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

Zondag 18 juni, elfde zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Canticum Anglicum

Voorganger Pastor Ruud Huysmans

Lezingen Ex 19, 2-6; Rom 5, 6-11; Mt 9, 36-10,8

Collecte voor het pastorale werk

 

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed Elke werkdag voor de mis

Open kerk Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid Op afspraak

(wijzigingen voorbehouden)

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

 

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen.

 

catechese jaarplan 2023

13-mei-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

 

18.30 uur

familiemis

20-mei-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

28-mei-23

Pinksteren

 

3-jun-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

4-jun-23

H. Drie-eenheid

 

11-jun-23

Sacramentsdag

1e H. Communie viering

24-jun-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

 

18.30 uur

familiemis

8-jul-23

feestelijke afsluiting