Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

 

      

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Mistijden

MA DI WO VR  09.30 u. H.Mis

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO TU WE FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

 

 

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren.

Kijk op deze pagina in BLAUW en ook bij

vieringen

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Concert Canticum

 

Op zondagmiddag 11 juni hoopt Canticum Anglicum een Voorjaarsconcert te geven in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 te Amsterdam.
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis.

 

 

 

Bedankt allemaal

Nu alle feestelijkheden achter de rug zijn, wil ik de parochie, U allen, hartelijk danken.

Niet alleen was het een onvergetelijke dag, maar ook daarna mocht ik zoveel blijken van waardering ontvangen voor de 40jaar dat ik nu als organist actief ben in de Vredeskerk.

De feestelijke Hoogmis, prachtig gezongen Afbeelding met muziek, persoon, muziekinstrument, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijvingdoor het Salve Reginakoor, de uitreiking van de erepenning, en alle felicitaties, cadeaus, de tekeningen van de kinderviering.

In de week erna mocht ik van alle koren ook nog de nodige gaven en blijken van waardering ontvangen.

Bij de dagelijkse gang van zaken merk je als organist niet altijd dat je werk gewaardeerd wordt, maar na dit jubileum weet ik weer dat dat maar schijn is. Nogmaals hartelijk dank.

Michiel Mirck, organist.

 

100 jaar Vredeskerk

 

In de Klok van 26 maart 2023  stond het een en ander over de aanbesteding van de bouw van de kerk die eindelijk rond was op 15 januari 1923. De grond moest bouwrijp gemaakt worden en uiteindelijk kon op 26 maart 1923 de eerste heipaal de grond in. Het werd de paal voor het middenvlak van de toren. Extra groot en extra dik om het gewicht van de toren te kunnen dragen.  Op 29 maart schrijft pastoor Nuijen dat de grond waarop de Vredeskerk komt, goede grond  is. Amstelland is veenland, maar deze polder is nimmer uitgeveend. Drie meter zand werd op de veengrond gestort en dit ontzettend gewicht heeft het veen doen zakken en samengeperst. Het heien valt in deze grond niet mee! Men had gedacht 60 palen per dag; het werden er 25. Des te beter; hoe vaster grondslag, hoe degelijker werk! Wordt vervolgd…

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijving

Deze zondag  (4 juni) vieren we het hoogfeest van de heilige Drievuldigheid. Het klink allemaal nogal technisch. Technische termen kun je echter niet vieren, hooguit kun je elkaar daarmee om de oren slaan. En toch vieren we God, zoals Hij door ons christenen beleefd wordt in zijn Drievuldigheid. En het woordje beleven zegt het al. God in zijn Drievuldigheid is niet de conclusie van godsdienstoorlogen of spitsvondig gevoerde theologie. God beleven als Drievuldigheid is de vrucht van het leven met God door de eerste christenen.

En die eerste christenen hebben in hun leven met God al gauw ervaren, dat God wel één is maar dat er tegelijker tijd sprake is van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Het is de liefde die God drievuldig maakt. Want de liefde is altijd op de ander gericht. En daarom zijn er in de Ene God drie personen die elkaar volmaakt beminnen. En die liefde van God spreekt Jezus in het evangelie van deze zondag uit: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden.’ Hier worden de liefde en de barmhartigheid vlees en bloed. Drievuldigheid is dus geen technische term maar God in zijn volmaaktheid en overlopend van liefde. En daar moge wij ons door gesterkt en bemoedigd weten.

 

Hartelijke groet,

Eric Fennis, pastoor-deken 

 

Keep in touch met de Paus

Rome Reports

 

 

 

 

 

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier