Afbeelding met hemel, buitenshuis, gebouw, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met hemel, gebouw, buitenshuis, koepel

Automatisch gegenereerde beschrijving  Vredeskerk

   1924      2024      

 HOME  | ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN | SACRAMENTEN  PREKENCARITAS  | BIDDEN  |  HISTORIE |  KOREN  

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Reguliere Mistijden

MA / DI / WO / VR  09.30 u. H.Mis            

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO / TU / WE / FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English

(Philippine R.C. community) 

Every weekday open church  1-3 pm

 

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren

Kijk op deze pagina in BLAUW (als er nieuws is)  of ook bij vieringen

 

Afbeelding met beeldje, pop, speelgoed, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bezoek hier onze virtuele  Mariakapel en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

El Shaddai  Philippine R.C. community

https://elshaddaidwxi-amsterdam.com/

 

wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn. alphacursus  Kijk ook op: facebook  of http://www.alpha-cursus.nl/

 

100 jaar kerk

-          Voor het raam is inmiddels 27.350 euro ingezameld. Nog  zo’n 3000 euro te gaan…

 

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, Voorhoofd, Kin

Automatisch gegenereerde beschrijvingMet de maand juli in het vooruitzicht start de zomertijd. He is altijd een periode waarin we even op adem mogen komen. Binnenkort beginnen de schoolvakanties en veel activiteiten staan dan op een wat lager pitje. Gelukkig zingen onze koren vrolijk door en achter de schermen wordt natuurlijk ook doorgewerkt om van het 100 jarig bestaan van onze kerk een groot feest te maken. Maar intussen kunnen we terugkijken op een mooi en intensief werkjaar. En dan is het zelfs heel bijbels om zo nu en dan in deze vakantiemaanden de rust op te zoeken. Jezus houdt het zijn leerlingen al voor als ze terug komen van hun ‘stages’ en enthousiast zijn over wat ze hebben bereikt. Maar een periode van reflectie is ook nodig om dingen te verwerken en nieuwe energie op te doen. Zeker omdat we ons na de zomer opmaken voor het 750 jarig bestaan van onze stad en voor het Heilig Jaar met de veelzeggende titel: ‘Pelgrims van de Hoop.’ Dit laatste zijn wij als gedoopten eigenlijk iedere dag. Tegen alle wreedheid en negativiteit in de wereld en wellicht om ons heen in mogen we in Gods naam de hoop levend houden. Maar daarvoor moeten we ons wel van tijd tot opladen, ook dus in de stilte om te luisteren naar ons hart. Laten we elkaar die rust momenten gunnen en zo deze komende vakantiemaanden te gebruiken om lichamelijk en geestelijk op te laden.

Pastoor-deken Eric Fennis

Hoogfeest van Maria ten hemelopneming

Afbeelding met kleding, buitenshuis, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijvingTevens patroonsfeest van de Vredeskerk

Donderdag 15 augustus 19.30 gezamenlijke gezongen Eucharistieviering van de Vredesparochie met de Filippijnse El Shaddai gemeenschap in twee talen (nederlands en engels). Voorganger Rev.Fr. Alan de Guzman.   Met kaarsenprocessie en bloemenhulde.

Na afloop gezellig samenzijn. Iedereen is welkom !