Afbeelding met hemel, buitenshuis, gebouw, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met hemel, gebouw, buitenshuis, koepel

Automatisch gegenereerde beschrijving  Vredeskerk

   1924      2024      

 HOME  | ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN | SACRAMENTEN  PREKENCARITAS  | BIDDEN  |  HISTORIE |  KOREN  

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Reguliere Mistijden

MA / DI / WO / VR  09.30 u. H.Mis            

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO / TU / WE / FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English

(Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren

Kijk op deze pagina in BLAUW (als er nieuws is)  of ook bij vieringen

 

Afbeelding met beeldje, pop, speelgoed, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bezoek hier onze virtuele  Mariakapel en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

 

wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn. alphacursus  Kijk ook op: facebook  of http://www.alpha-cursus.nl/

 

100 jaar kerk

-          Voor het raam is inmiddels 23.350 euro ingezameld. Nog  bijna 7000 euro te gaan…

-          Naar aanleiding van de oproep in de vorige Vredesklok om een stukje  te schrijven over herinneringen aan de kerk, meldde zich een meneer van 95, oud-parochiaan, maar nog zeer helder van geest: hij gaat ook in de pen klimmen! Goed voorbeeld doet goed volgen ?

-          Onze koren hebben inmiddels een concept-programma gekregen en daarin is ook plaats voor het koor van El Shaddai.

-          En dan schrijft de bouwpastoor op donderdag 1 mei 1924 over de Eerste Heilige Communie van de kinderen. Voor het laatst in de hulpkerk naderen 150  !!!! kinderen “ tot de H. Tafel, de handen gevouwen, de oogen eerbiedig neergeslagen, met wangen frisch als rozen en met een glans op het gelaat, als gevoelde de onschuld van die zuivere zielen zich gedrongen om uit te stralen naar buiten “. Het kerkje is bomvol.

Blijkbaar was de Eerste Communie in die tijd op de echte Sacramentsdag: de 2e donderdag na Pinksteren, zoals dat in de landen om ons heen soms nu nog zo is. De collecte brengt zoveel op, dat daarvan een van de zilveren altaarschellen voor de nieuwe kerk kan worden aangekocht.

 

 

 

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, Voorhoofd, Kin

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe vierde zondag van Pasen, ook wel Roepingenzondag genoemd, is de zondag waarin Jezus zichzelf de Goede Herder noemt. Het tiende hoofdstuk van het Johannes-evangelie bevat prachtige teksten over dit liefdevolle beeld van Jezus. Het is door veel kunstenaars verbeeld en wie zichzelf met het schaap kan identificeren, voelt hoe Jezus ons als mensen draagt. Hij behoedt voor het gevaar van de wolf, voert weg uit het moeras van de zonde, naar een veilige plaats waar wij als mensen kunnen rusten. Met een beetje verbeelding zie je dan ook de herdershonden die de herder helpen bij het begeleiden van de kudde. Ze rennen zich de poten onder het lijf vandaan, langs en tussen de schapen. Zo komen we bij de priesters en hun roeping. Maar ook bij al die andere mensen die zich geroepen weten tot het dienstwerk voor de kudde van de Heer en die er voor willen rennen. Die, zoals Jezus zegt in het evangelie, met Hem hun leven geven voor de schapen. Bidden wij daarom deze zondag bijzonder dat de Goede Herder mensen kan roepen en bezielen om Hem te volgen als priester, diaken, religies of met een bijzondere zending. De Heer verlaat zijn kudde, de Kerk niet, maar zonder hulp van mensen die ook herder voor elkaar willen zijn, kan Hij niet. Laten we daarom ook bidden dat elk zijn of haar roeping mag vinden, om van hart tot hart bij de Goede Herder zelf te blijven en vanuit Hem het goede te mogen doen. 

Pastoor-deken Eric Fennis

Concert Geert Grooteschool

Het is al een mooie traditie geworden: het concert door leerlingen van de Geert Grooteschool.  

250 (!) leerlingen op het priesterkoor en honderden ouders in de banken. Twee maal werd Mozarts Requiem uitgevoerd op vrijdagmiddag en -avond. Een feest.

 

Herdenking verzetsgroep Vredeskerk op 4 en 5 mei

Afbeelding met schets, tekening, Kinderkunst, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving

2 minuten slechts….. stilte in vrijheid…. oneindig kostbaar

Zoals u misschien nog weet, zijn wij al enige tijd bezig met het realiseren van een bescheiden monumentje aan de buitenzijde van de kerk. Het is inmiddels klaar en ook, op verzoek van enkele nabestaanden, een foto-collage die bij de kruisjes in de kerk komt te hangen.

Het is de bedoeling dat de foto´s op zaterdag 4 mei worden opgehangen en het monumentje op zondag 5 mei wordt onthuld. Zowel op 4 als op 5 mei is er tijdens en na de mis dan aandacht voor de mensen van de verzetsgroep, die in ons jubileum-jaar zeker niet vergeten mogen worden.  Het Stadsdeel zorgt voor een mooie krans.

Nabestaanden van wie wij de gegevens nog hebben, zullen persoonlijk worden uitgenodigd, maar het wordt zeer op prijs gesteld als parochianen en kerk- betrokkenen bij een of beide vieringen aanwezig zijn.

Namens de voorbereidingsgroep: EV

Meimaand- Mariamaand

De goede gewoonte om elk jaar in mei een dagje een Maria-bedevaartsoord te bezoeken, ligt al enkele jaren achter ons. De leeftijd van de deelnemers ging een behoorlijk woordje mee spelen! Maar we kunnen uiteraard wel op een andere manier aandacht aan de Mariamaand besteden: we hangen de vaandels weer op, de rozenkrans wordt elke dag, behalve op zondag, gebeden en Maria wordt in de bloemetjes gezet.