Afbeelding met hemel, buitenshuis, gebouw, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met hemel, gebouw, buitenshuis, koepel

Automatisch gegenereerde beschrijving  Vredeskerk

   1924      2024      

 HOME  | ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN | SACRAMENTEN  PREKENCARITAS  | BIDDEN  |  HISTORIE |  KOREN  

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Reguliere Mistijden

MA / DI / WO / VR  09.30 u. H.Mis            

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO / TU / WE / FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English

(Philippine R.C. community) 

Every weekday open church  1-3 pm

 

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren

Kijk op deze pagina in BLAUW (als er nieuws is)  of ook bij vieringen

 

Afbeelding met beeldje, pop, speelgoed, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bezoek hier onze virtuele  Mariakapel en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

El Shaddai  Philippine R.C. community

https://elshaddaidwxi-amsterdam.com/

 

wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn. alphacursus  Kijk ook op: facebook  of http://www.alpha-cursus.nl/

 

100 jaar kerk

-          Voor het raam is inmiddels 27.350 euro ingezameld. Nog  zo’n 3000 euro te gaan…

 

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, Voorhoofd, Kin

Automatisch gegenereerde beschrijvingJezus houdt ons deze zondag weer eens een gelijkenis voor. U weet, dat doet hij vaker om iets duidelijk te maken. Er waren er die niet zo veel van Hem moesten hebben, maar ook velen die nieuwsgierig waren naar wat Hij te vertellen had en er ook door geraakt werden. En dan staat er: ‘Hij verkondigde hun zijn leer op een wijze die zij konden verstaan.’ Is dit nu niet precies de opdracht van de kerk van vandaag? En dit heeft niets met oppervlakkigheid te maken, of de boodschap aanpassen aan deze tijd. De boodschap kunnen verstaan is de leer naar het leven brengen en het leven toetsen aan die leer. En daar is een goede uitleg voor nodig. En Jezus doet dat door het bekende verhaal over het mosterdzaadje er aan toe te voegen. Wanneer het gezaaid wordt is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid groeit het op en wordt het een boom waarin vogels zich kunnen nestelen. Tevoren heeft de boer zijn land bewerkt en klaargemaakt om te zaaien. Als hij dat gedaan heeft wacht hij geduldig af tot het gaat groeien en hij uiteindelijk kan oogsten.

Als mens moeten we niet anders doen. De leer naar het leven brengen, betekent, dat wat jij belangrijk vindt als het gaat om geloof, hoop en liefde, zaaien in het hart van je naaste. Het vergt soms geduld, maar wat kan er iets moois uit groeien. En is het God niet die oneindig veel geduld heeft met ons. En daarom dat Jezus deze gelijkenis naar voren haalt. En omdat God zoveel geduld met ons heeft, hoeven wij niet met ongeduld te reageren op hen die nog zoeken en hopen te groeien langs wegen die misschien niet de onze zijn. Ook wij groeien nog iedere dag, want hoe jong of oud we ook zijn, geestelijke groei blijft een onderdeel van ons leven en maakt ons hopelijk tot evenwichtige christenen.

Pastoor-deken Eric Fennis

Afbeelding met Menselijk gezicht, person, persoon, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijvingPater Frans Piket…

Het is alweer 3 jaar geleden dat pater Piket op 101 jarige leeftijd overleed in Tilburg: op 23 juni 2021 om precies te zijn. Hij was de oudste Kapucijn die de orde tot nu toe gekend heeft. Pater Piket was in de Vredeskerk zeker geen onbekende. Ruim 40 jaar woonde hij in de Pijp, in de Van Ostadestraat, in een piepkleine woning zonder enige luxe, en vele keren is hij voorgegaan in de Vredeskerk. Hij heeft er soms de dierenzegening gedaan en ook het beeld van pater Pio onthuld. Enkele parochianen zorgden voor hem als dat nodig was. Broeder tussen de mensen, een gelukkige kluizenaar, tevreden met bijna niets, zo staat in het in Memoriam in het blad van de Kapucijnen. Pater Frans schreef stapels mijmercahiers, zijn eigen bezinning op God als Schepper, die overal aanwezig is. Een dierbare tekst uit 1983: “ik trek door de wereld heen op weg naar U. Opgeroepen en opkijkend ben ik tussen Uw mensen in Uw wereld... Als ik Uw mensen aantref, elkaar bevrijdend en bijeen in vrede, dan zie ik: zó speelt U zich af in mensen, zo ver weg en zo nabij… Ik trek verder door Uw wereld naar het Mysterie van uw Naam”. Wat een wijze en ware woorden.

Pater Frans woonde vanaf 2014 in Tilburg, in het verzorgingshuis van de Kapucijnen, waar hij ook is overleden. EV