Afbeelding met hemel, buitenshuis, gebouw, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met hemel, gebouw, buitenshuis, koepel

Automatisch gegenereerde beschrijving  Vredeskerk

   1924      2024      

 HOME  | ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN | SACRAMENTEN  PREKENCARITAS  | BIDDEN  |  HISTORIE |  KOREN  

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Reguliere Mistijden

MA / DI / WO / VR  09.30 u. H.Mis            

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO / TU / WE / FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English

(Philippine R.C. community) 

Every weekday open church  1-3 pm

 

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren

Kijk op deze pagina in BLAUW (als er nieuws is)  of ook bij vieringen

 

Afbeelding met beeldje, pop, speelgoed, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bezoek hier onze virtuele  Mariakapel en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

El Shaddai  Philippine R.C. community

https://elshaddaidwxi-amsterdam.com/

 

wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn. alphacursus  Kijk ook op: facebook  of http://www.alpha-cursus.nl/

 

100 jaar kerk

-          Voor het raam is inmiddels 23.350 euro ingezameld. Nog  bijna 7000 euro te gaan…

-          Naar aanleiding van de oproep in de vorige Vredesklok om een stukje  te schrijven over herinneringen aan de kerk, meldde zich een meneer van 95, oud-parochiaan, maar nog zeer helder van geest: hij gaat ook in de pen klimmen! Goed voorbeeld doet goed volgen ?

-          Onze koren hebben inmiddels een concept-programma gekregen en daarin is ook plaats voor het koor van El Shaddai.

-          En dan schrijft de bouwpastoor op donderdag 1 mei 1924 over de Eerste Heilige Communie van de kinderen. Voor het laatst in de hulpkerk naderen 150  !!!! kinderen “ tot de H. Tafel, de handen gevouwen, de oogen eerbiedig neergeslagen, met wangen frisch als rozen en met een glans op het gelaat, als gevoelde de onschuld van die zuivere zielen zich gedrongen om uit te stralen naar buiten “. Het kerkje is bomvol.

Blijkbaar was de Eerste Communie in die tijd op de echte Sacramentsdag: de 2e donderdag na Pinksteren, zoals dat in de landen om ons heen soms nu nog zo is. De collecte brengt zoveel op, dat daarvan een van de zilveren altaarschellen voor de nieuwe kerk kan worden aangekocht.

 

 

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, Voorhoofd, Kin

Automatisch gegenereerde beschrijvingIn het evangelie van Pinksteren horen we hoe Jezus zijn Geest uitstort over de leerlingen. Hij blies over hen. Zo deed God al bij het begin, bij de schepping van de wereld: Hij blies erover en alles begon te ontstaan. Geest die leven geeft, geest die scheppend is – veni creator spiritus. We zeggen ook wel: een nieuwe wind gaat waaien. God stort zijn Geest ook over ons uit, blaast ons leven in, zet ons in beweging. Maar vaak zijn we net als de leerlingen van toen, zitten we vast in onze zorgen, onze problemen. We hebben a.h.w. ramen en deuren gesloten, want stel je voor dat alles wat we soms met moeite in balans proberen te houden, wordt verstoort. We klagen dat het slecht gaat met de wereld, met de Kerk. Maar komen we zelf voldoende in beweging? De leerlingen van Jezus kwamen uiteindelijk in beweging en gingen naar buiten om de boodschap van Jezus te verkondigen. En de taal bleek geen probleem te zijn. Het bleek namelijk de taal van de liefde te zijn, en die is universeel. Dat hebben ook de Nederlandse missionarissen ervaren in vervlogen tijden, toen zij in vreemde landen aankwamen, waarvan ze de taal niet kenden. Dat ervaren ook de missionarissen van onze tijd die in ons geseculariseerde landje werken. Zij hebben zich door Gods Geest laten leiden tot naar ons land, en verkondigen vrijmoedig en zonder angst de Blijde Boodschap van het evangelie.

Verstaanbaarheid is soms nog een uitdaging, maar de taal niet, want als dit de taal van de liefde is weten we ons allemaal begeestert en blaast die Geest ook ons de adem in wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, van kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. We kunnen er alleen maar het goede mee doen en hopelijk vrede oogsten. Ik wens u van harte een Zalig Pinksterfeest!  

Pastoor-deken Eric Fennis

Afbeelding met kleding, persoon, gebouw, Bloemenontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingHerdenking verzetsgroep Vredeskerk op 4 en 5 mei

Zoals u misschien nog weet, waren  wij al enige tijd bezig met het realiseren van een bescheiden monumentje aan de buitenzijde van de kerk. Het is inmiddels klaar en ook, op verzoek van enkele nabestaanden, een foto-collage die bij de kruisjes in de kerk hangen.

De foto´s  zijn op zaterdag 4 mei opgehangen en het monumentje is op zondag 5 mei onthuld door Eva (een van onze jongste parochianen) en ingewijd door pater Hoogland.

Zowel op 4 als op 5 mei was er tijdens en na de mis aandacht voor de mensen van de verzetsgroep, die in ons jubileum-jaar zeker niet vergeten zijn

Het Stadsdeel zorgde voor een mooie krans.

Namens de voorbereidingsgroep: EV

Meimaand- Mariamaand

De goede gewoonte om elk jaar in mei een dagje een Maria-bedevaartsoord te bezoeken, ligt al enkele jaren achter ons. De leeftijd van de deelnemers ging een behoorlijk woordje mee spelen! Maar we kunnen uiteraard wel op een andere manier aandacht aan de Mariamaand besteden: we hangen de vaandels weer op, de rozenkrans wordt elke dag, behalve op zondag, gebeden en Maria wordt in de bloemetjes gezet.

Pinksteractie 2024: Geloven in de ander

. Ieder mens telt mee

 Fera Agricola in Malawi: “Ik geloof in het versterken van de ge[1]meenschap” Al in haar jeugd, toen ze nog in het jeugdkoor van de kerk in Bolsward zong, wilde zij ‘naar de missie’. Missionair werker Fera Agricola (58) werkt met steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) sinds 2022 in Malawi bij het Centre for Social Concern, opgezet en gerund door de Witte Paters. “De ondersteuning die de paters hier geven aan de sociaal zwakkeren spreekt mij enorm aan. Deze mensen blijvend bereiken, dat lukt alleen maar via de kerk.” Malawi is één van de armste landen in Afrika. Met haar expertise traint Fera één van de lokale trainers in het bewerken van groente en fruit, aardnoten en olie en in ondernemerschap. Er is daarbij aandacht voor duurzaam boeren. “Wat me aangrijpt, is dat mensen nu echt geen geld en geen eten hebben,” ver[1]zucht Fera. Fera gelooft in de ander, in de kracht van de mensen en in het werk dat ze doet. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt de inzet van mis[1]sionarissen en missionair werkers zoals Fera. Dit doen wij samen met u tijdens de Pinksteractie van 11 t/m 19 mei! Doet u mee ? Wij staan op 19 mei met een mandje achter in de kerk. Werkgroep MOV