Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

14 april         Palmzondag met palmwijding op het kerkplein

                        Vóór de mis van 11.00 uur maken de kinderen                        palmpaasstokken.  Voorganger:  pastor Joop Stam

mmv  Canticum Anglicum

 

15 april         12.30 Eucharistieviering

16 april         12.30 Eucharistieviering

(geen middagmissen verder deze week)

 

18 april         Witte Donderdag

19.30 uur: Plechtige Eucharistieviering

Het Salve Reginakoor zingt de Missa Eucharistica (L.Perosi)

Voorganger pater Bert Wooning svd

 

19 april         Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruisweg met bloemenhulde

Zang van het Canticum Anglicum (Nederlands en Engelse koormuziek)

Voorgangers: pater Rian Supardi svd en ds Wielie Elhorst         

 

20 april         Paaszaterdag

21.30 uur: Paaswake met vuur, licht, wijding van het water, doop        van twee volwassenen en Eucharistie

Het Koor van de Lieve Vrede zingt (Nederlands)

Voorganger: pater Rian Supardi  svd

 

21 april         Eerste Paasdag

                                   11.00 uur: Hoogmis van Pasen

Het Salve Reginakoor zingt de Missa Brevis (KV275) van W.A.Mozart          en het feestelijke Halleluiah van Händel

Voorganger: pater Bert Wooning svd

 

22 april      Tweede Paasdag

11.00 uur: Hoogmis met kinderdoop

Het koor van de Lieve Vrede zingt (Nederlands)

Voorganger: pastor Martin Schneeberger

 

Er zijn geen familiemissen

di                            23 apr   12.30     Eucharistieviering

wo                         24 apr   12.30     Geen eucharistieviering

do                          25 apr   12.30     Geen eucharistieviering

vr                           26 apr   12.30     Eucharistieviering

za                           27 apr   12.30     Geen viering  i.v.m. Koningsdag

weekend 27/28 april Beloken Pasen

Voorganger       nog niet bekend

Lezingen             Hand  5, 12-16; Apok 1, 9-19; Joh 20, 19-31

Collecte               voor het pastorale werk

27/28    apr         GEEN Familievieringen

Zo   28 apr           11.00     Hoogmis mmv  Salve Reginakoor.                                                                                          Missa Brevis KV 285, Mozart

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Getijdengebed: Iedere ochtend om 6.00 uur de lezingendienst en om 7.30 uur het ochtendgebed.

Het avondgebed is van maandag t/m zaterdag om 17.30 uur. (op maandag in het kader van het oecumenisch 24-uurs gebed in Amsterdam).

Biechtgelegenheid: tijdens het spreekuur op vrijdag tussen 15.00 en 16.30 uur of op afspraak.

Rozenkransgebed: op zaterdag na de viering van 12.30 uur.

 

               

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Op zaterdag na de mis van 12.30 uur

In mei en oktober elke dag na de Mis van 12.30 uur.

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Vrijdag van 13.00-18.00

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

 

Getijdengebed

 

 

Dagelijks worden in onze kerk door de pastor en anderen de belangrijkste kerkelijke getijden gebeden. Het is mogelijk om deel te nemen aan de gebeden: om 6.00 uur, 7.30 uur 17.30 uur ;  dinsdag speciaal voor kinderen om 17 uur)  De gebeden duren ruim een half uur. 

 

Avondgebed op de zondagavond

Door omstandigheden komt het avondgebed op zondagavond helaas voor onbepaalde tijd te vervallen.

 

 

 

Familiemis

 

Inspiratiegroep

een ontmoeting in geloof

 

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

 

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

 

Een keer per maand komen we samen. Weg van de drukte van de dag. Mobieltjes uit. We maken tijd om te luisteren en te spreken, voor een moment van stilte en voor gezamenlijk gebed. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig en met aandacht.

 

We beginnen de bijeenkomsten met een gebed om de Heilige Geest. Dan komt het luisteren naar wat een van ons heeft voorbereid. Dat kan een inspirerende tekst zijn, een lied of psalm, een verhaal over een bijzonder mens, een gebed of iets van heel andere aard. Het leidt tot herkenning of juist vragen. Het roept iets op dat tot dan toe sluimerde of opent juist een nieuwe invalshoek. Het wonderlijke is, zo is onze ervaring, dat er altijd iets gebeurt dat leidt tot verrijking en geloofsbemoediging. We eindigen met stilte en gebed.

Een maal in de twee maanden wonen we gezamenlijk de heilige mis bij in een van de kerken en serveren we naderhand een gratis lunch voor alle aanwezigen en wie wil aanschuiven.

 

De inspiratiegroep is een initiatief van de Vredeskerk en de Obrecht en bestaat sinds de eerste Pinksterdag van 2010. In maart van dat jaar nodigde Pastor Pierre uit beide parochies twee parochianen uit om hem te vergezellen naar het pastoraal congres in Helvoirt.

 

Centraal stond daar de vraag “Wie inspireert de parochie?” en “Hoe werkt de Heilige Geest in ieder van ons en hoe herkennen we zijn gaven?” Tevens werd er gesproken over het fenomeen ‘Small Christian Communities’. Dit zijn kleine groepen gelovigen die op een of andere manier binding hebben met de RK kerk en samenkomen om te bidden en het geloof te delen. Dat gaf ons de inspiratie om ook in onze parochies een dergelijke groep op te richten om samen te bidden en elkaar te ontmoeten in ons geloof.

 

Op zondag 23 mei van 2010, Eerste Pinksterdag, gaven we hiervoor het startsein met een oproep, voorgelezen na de mis in de Obrecht door Marie José Bentinck en in de Vredeskerk door Jeroen Spitteler. De tweede Pinksterdag gingen we van start.

 

Ook als u geen parochiaan bent van een van beide kerken of niet katholiek bent, u bent van harte uitgenodigd om langs te komen. We staan open voor iedereen. U kunt zich opgeven bij ondergetekende of gewoon binnen waaien als de Geest u daar toe aanzet.

 

Jeroen Spitteler

 

Contact: J. Spitteler, per mail: jheronimus@gmail.com