Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

              

 

Maandag tm zaterdag: Eucharistieviering 12.30 uur  

 

zondag  16 apr  :              Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer

Voorganger                       pastor Pierre Valkering

Lezingen                            Hand 10, 34-43; Kol 3, 1-4; Joh 20, 1-9

Collecte                             voor de parochie

 

zo           16 apr   09.30     GEEN Familieviering 

zo           16 apr   11.00     Hoogmis mmv  Salve Reginakoor ,

                                                                                         Missa Brevis KV194, Mozart                 

                                                                                                                                                                                

ma         17 apr   11.00     Hoogmis mmv Koor van de Lieve Vrede.Doopviering

 

zondag  23 apr  :              Beloken Pasen

Voorganger                       pastor Pierre Valkering

Lezingen                            Hand 2, 42-47; 1 Petrus 1, 3-9; Joh 20, 19-31

Collecte                             voor de liturgische benodigdheden

 

zo           23 apr   09.30     Familieviering  in de Vredeskerk

zo           23 apr   11.00     Hoogmis  mmv  Salve Reginakoor.

                                                                                         Missa Brevis KV194, Mozart                                                                                             

 

do                         27 apr   12.30     GEEN Eucharistieviering (Koningsdag)

 

 

zondag  30 apr  :              3e  zondag van Pasen

Voorganger                       pastor Wim Lokkerbol.  Verkond: Suzette van Balen

Lezingen                            Hand 2 , 14+22-32; 1 Petrus 1, 17-21; Lc 24, 13-35

Collecte                             voor het pastorale werk

 

zo  30 apr                           11.00     Hoogmis mmv  Koor van de Lieve Vrede                                                                                                                                                                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spreekuur pastor Valkering: Op vrijdag van 15.00-16.30u  ( onder voorbehoud)

Getijdengebed: Iedere ochtend om 6.00 uur de lezingendienst en om 7.30 uur het ochtendgebed.

Het avondgebed is van maandag t/m zaterdag om 17.30 uur. (op maandag in het kader van het oecumenisch 24-uurs gebed in Amsterdam).

Biechtgelegenheid: tijdens het spreekuur op vrijdag tussen 15.00 en 16.30 uur of op afspraak.

Rozenkransgebed: op zaterdag na de viering van 12.30 uur.

 

              

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Op zaterdag na de mis van 12.30 uur

In mei en oktober elke dag na de Mis van 12.30 uur.

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Vrijdag van 13.00-18.00

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

 

Getijdengebed

 

 

Dagelijks worden in onze kerk door de pastor en anderen de belangrijkste kerkelijke getijden gebeden. Het is mogelijk om deel te nemen aan de gebeden: om 6.00 uur, 7.30 uur 17.30 uur ;  dinsdag speciaal voor kinderen om 17 uur)  De gebeden duren ruim een half uur. 

 

Avondgebed op de zondagavond

Door omstandigheden komt het avondgebed op zondagavond helaas voor onbepaalde tijd te vervallen.

 

 

 

Familiemis

 

Elke zondagochtend 9.30 is er een eucharistieviering speciaal voor kinderen, waarin zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren. Het aantal kinderen dat deze viering bezoekt ligt tussen de 10 en 15. Binnen een ontspannen en informele sfeer kunnen de kinderen kennis opdoen over de achtergronden van het katholieke geloof en de Bijbelverhalen.

 

 

Rooster familievieringen 1e half jaar 2017

08 januari            Vredeskerk        

15 januari            Rozenkranskerk Gereserveerde doopdatum R

22 januari            Vredeskerk               Oec. Lunch na de hoogmis

29 januari            Rozenkranskerk

                             

05 februari          Vredeskerk        

12 februari          Rozenkranskerk

19 februari          Vredeskerk               Gereserveerde doopdatum V

26 februari          Rozenkranskerk

                             

05 maart             Vredeskerk        

12 maart             Rozenkranskerk               Gereserveerde doopdatum R

19 maart             Vredeskerk       

26 maart             Rozenkranskerk

                             

02 april                Vredeskerk        

09 april                Rozenkranskerk               Familieviering met Palmpaasoptocht

09 april                 Vredeskerk               Geen fam. viering, wel korte palmpaasoptocht naar Oude Raai

 

16 april 1e Paasdag         Geen familieviering

17 april 2e Paasdag               Gereserveerde doopdatum V

 

23 april                Vredeskerk        

30 april               Rozenkranskerk 

                             

07 mei                 Vredeskerk         

14 mei                 Rozenkranskerk               Gereserveerde doopdatum R

21 mei                 Vredeskerk         

28 mei                 Rozenkranskerk 

                             

04 juni   1e Pinksterdag   Geen familieviering

05 juni   2e  Pinksterdag               Gereserveerde doopdatum V

 

11 juni                 Vredeskerk         

18 juni                 Sacramentsdag               1e Communie Rozenkranskerk

25 juni                 Vredeskerk         

 

KINDERNEVENDIENSTEN/OPPAS

In de Rozenkranskerk is er op sommige feestdagen kindernevendienst en/of oppas. De data kunt u vinden op de website www.obrechtkerk.nl en in het Obrechtnieuws.

In de Vredeskerk is er geen georganiseerde oppas en/of kindernevendienst. Ouders kunnen desgewenst wel zelf een kindernevendienst/oppas verzorgen in de pastorie. Er is materiaal aanwezig.

 

KINDERDOOP

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u dan contact op met pastor Valkering,  email p.valkering@planet.nl

 

Inspiratiegroep

een ontmoeting in geloof

 

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

 

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

 

Een keer per maand komen we samen. Weg van de drukte van de dag. Mobieltjes uit. We maken tijd om te luisteren en te spreken, voor een moment van stilte en voor gezamenlijk gebed. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig en met aandacht.

 

We beginnen de bijeenkomsten met een gebed om de Heilige Geest. Dan komt het luisteren naar wat een van ons heeft voorbereid. Dat kan een inspirerende tekst zijn, een lied of psalm, een verhaal over een bijzonder mens, een gebed of iets van heel andere aard. Het leidt tot herkenning of juist vragen. Het roept iets op dat tot dan toe sluimerde of opent juist een nieuwe invalshoek. Het wonderlijke is, zo is onze ervaring, dat er altijd iets gebeurt dat leidt tot verrijking en geloofsbemoediging. We eindigen met stilte en gebed.

Een maal in de twee maanden wonen we gezamenlijk de heilige mis bij in een van de kerken en serveren we naderhand een gratis lunch voor alle aanwezigen en wie wil aanschuiven.

 

De inspiratiegroep is een initiatief van de Vredeskerk en de Obrecht en bestaat sinds de eerste Pinksterdag van 2010. In maart van dat jaar nodigde Pastor Pierre uit beide parochies twee parochianen uit om hem te vergezellen naar het pastoraal congres in Helvoirt.

 

Centraal stond daar de vraag “Wie inspireert de parochie?” en “Hoe werkt de Heilige Geest in ieder van ons en hoe herkennen we zijn gaven?” Tevens werd er gesproken over het fenomeen ‘Small Christian Communities’. Dit zijn kleine groepen gelovigen die op een of andere manier binding hebben met de RK kerk en samenkomen om te bidden en het geloof te delen. Dat gaf ons de inspiratie om ook in onze parochies een dergelijke groep op te richten om samen te bidden en elkaar te ontmoeten in ons geloof.

 

Op zondag 23 mei van 2010, Eerste Pinksterdag, gaven we hiervoor het startsein met een oproep, voorgelezen na de mis in de Obrecht door Marie José Bentinck en in de Vredeskerk door Jeroen Spitteler. De tweede Pinksterdag gingen we van start.

 

Ook als u geen parochiaan bent van een van beide kerken of niet katholiek bent, u bent van harte uitgenodigd om langs te komen. We staan open voor iedereen. U kunt zich opgeven bij ondergetekende of gewoon binnen waaien als de Geest u daar toe aanzet.

 

Jeroen Spitteler

 

Contact: J. Spitteler, per mail: jheronimus@gmail.com of mobiel: 06 29 400 644.