Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

Zondag 22 mei, 6e zondag van Pasen

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger         pastor Eric van Teijlingen

Lezingen               Hand 15, 1-2+ 22-29; Apok 21, 10-14+22-23; Joh 14, 23-29

Collecte                voor de liturgische benodigdheden (bij de uitgang, of via bank)

 

ma                          23 mei   12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

di                            24 mei   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo                          25 mei   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do                          26 mei   10.30 Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

                               mmv Koor van de Liever Vrede. Pastor Fennis

vr                            27 mei   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za                           28 mei   12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis. Feest OLV ter Nood

 

Zondag 29 mei, 7e zondag van Pasen

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa Pontificalis, Perosi

Voorganger         pater Gerard Noom sma

Lezingen               Hand 7, 55-60; Apok 22, 12-14+16-20; Joh 17, 20-26

Collecte                voor de parochie (bij de uitgang, of via uw bank)

 

ma                         30 mei   12.30 Eucharistieviering. Pastor Fennis

di                            31mei    12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. Maria Visitatie

wo                          01 juni    12.30     Eucharistieviering. Pater Noom. H. Justinus, martelaar

do                           02 juni    12.30 Eucharistieviering. Pater Noom. Uitstelling Allerheiligste

vr                            03 juni    12.30 Eucharistieviering. Pater Noom. HH Carolus Lwanga en gez.

za                           04 juni    10.30     Doop baby Dayvian         

za                           04 juni    12.30 Woord-Communieviering. Hans Jacobs

za                           04 juni   18.30 Familiemis. Pastor Fennis

                                                                                             

Zondag 5 juni, Hoogfeest van Pinksteren.Toediening H. Vormsel aan 3 volwassenen

Hoogmis om 10.30 uur mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger         pastor Eric Fennis

Lezingen               Hand 2, 1-11;  1 Kor 12, 3-7+12-13; Joh 20, 19-23

Collecte                voor de liturgische benodigdheden (bij de uitgang, of via bank)

Deurcollecte       Nederlandse Missionarissen

 

Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Jugendmesse, Haydn. Pastor Fennis

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed            Elke werkdag om 13.00 uur

Uitstelling Allerheiligste Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk                           Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid           Op afspraak

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

               

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is op donderdag.

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed  Van maandag tm zaterdag 13 uur