Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

Heilig Doopsel (kinderen)

Kinderen worden bij voorkeur gedoopt tijdens één van de Eucharistievieringen in het weekend. Elke doopviering wordt vooraf gegaan door twee voorbereidende gespreksavonden voor de ouders van de dopelingen. Dit vindt plaats onder leiding van de Werkgroep Kinderdoop. Aanmelding bij Pastor Valkering.

Waarom zou ik mijn kindje laten dopen? Een vraag die sommigen zichzelf stellen nu er tegenwoordig in de maatschappij een overvloedige keuze is aan religies en spirituele stromingen.
Toch zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan naar juist die ene bijzondere mens, Jezus Christus, die door zijn manier van leven mensen heeft geïnspireerd en hen op weg heeft geleid naar God.
De Katholieke Kerk geeft uitdrukking aan het volgen van deze weg door de sacramenten van het Doopsel en het Vormsel. Voor die mensen die zich door Hem en het woord van God aangesproken voelen maar nog niet gedoopt of gevormd zijn, organiseert de werkgroep Volwassenen-initiatie vanaf januari een aantal bijeenkomsten ter voorbereiding op deze sacramenten.

Eerste Heilige Communie

Kinderen die regelmatig deelnemen aan de Familiemis kunnen, wanneer zij daarvoor klaar zijn, in een extra feestelijke viering de Eerste Heilige Communie ontvangen.

NB: foto’s verwijderd i.v.m. wet AVG

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijk

Mensen die in de Vredeskerk willen trouwen, worden verzocht in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met pastor Pierre Valkering

 

Hetzelfde geldt (dus eveneens: zo tijdig mogelijk) voor mensen die elders in Amsterdam, Nederland of in het buitenland willen trouwen maar binnen Rozenkrans- of Vredesparochie woonachtig zijn en derhalve voor hun kerkelijk huwelijk de toestemming van de parochiepastor willen vragen.

 

Heilig Doopsel (volwassenen) en

Heilig Vormsel

De toediening van het Heilig Doopsel aan kandidaten vindt plaats in de Paasnacht. De toediening van het Heilig Vormsel, door de bisschop of zijn vertegenwoordiger geschiedt  in de periode na Pasen. Voorbereiding op beide sacramenten vindt plaats tijdens een aantal bijeenkomsten die jaarlijks in januari aanvangen en tevens door enkele voorbereidende riten achter in de kerk. 
Aanmelding kandidaten vanaf 16 jaar bij pastor Valkering

Heilig Oliesel

Jaarlijks wordt het Heilig Oliesel toegediend op één van de zondagen van de veertigdagentijd, tijdens de hoogmis. Ernstig zieke mensen, mensen die een zware operatie moeten ondergaan en oudere mensen die duidelijk zwakker worden, kunnen dit sacrament ontvangen. Toediening thuis of in het ziekenhuis is natuurlijk ook mogelijk. Men neme hiervoor contact op met de pastor.

Ziekencommunie

Als mensen niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, dan kunnen zij thuis de communie ontvangen. Men neme hiervoor contact op met pastor Valkering.

Uitvaart

Bij voorkeur vindt deze plaats vanuit de kerk om 12.30 uur, het tijdstip van de dagelijkse Eucharistieviering. Zo spoedig mogelijk ná een overlijden geeft men hiervan bericht aan de pastor.