Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

 

Familiemis

 

Zaterdag 18.30 en zondag 9.30

Doop, Eerste Communie, Vormsel

 

Eerste Heilige Communie

 

Kinderen moeten gedoopt zijn

Kinderen moeten minimaal 7 jaar zijn en kunnen lezen

Kinderen worden geacht zeer regelmatig, tenminste 12 x, de familievieringen te hebben bijgewoond. De stempelkaart is daar behulpzaam bij.

In een aantal bijeenkomsten bespreken we de betekenis van de Eucharistieviering met uw kind. We leggen uit wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe Hij aan de mensen een teken van Gods aanwezigheid in ons midden heeft achtergelaten.

Voorbereiding 1e Communie op de zaterdagmiddagen in 2019: 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 van 16-17 uur.

 De 1e communie is op 23 juni.

Opgeven via secretariaat Vredeskerk e.m.visser@planet.nl

Voor meer informatie kunt u mailen/bellen naar Vera Schneijderberg

 vschn@hotmail.com              mobiel:  06 41116890

 

 Zie verder de pagina Sacramenten.

 

Catechese-lessen voor kinderen

 

catechese vanaf 8 jaar van 17.00-18.00 uur voorafgaand aan de fam mis op de eerste zaterdag van maand.

6 okt, 3 nov., 1 dec., 12 jan(uitz.), 2 feb., 6 april