Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

 

Familiemis

 

Doop, Eerste Communie, Vormsel

 

Eerste Heilige Communie

 

Kinderen moeten gedoopt zijn

Kinderen moeten minimaal 7 jaar zijn en kunnen lezen

Kinderen worden geacht zeer regelmatig, tenminste 12 x, de familievieringen te hebben bijgewoond. De stempelkaart is daar behulpzaam bij.

In een aantal bijeenkomsten bespreken we de betekenis van de Eucharistieviering met uw kind. We leggen uit wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe Hij aan de mensen een teken van Gods aanwezigheid in ons midden heeft achtergelaten.

Zowel de voorbereidingen als de eerste Heilige Communieviering zullen we samen met de Filippijnse gemeenschap doen.

 

 

Vera Schneijderberg vschn@hotmail.com  06-41116890

 

 Zie verder de pagina Sacramenten.