Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

 

Familiemis

 

Doop, Eerste Communie, Vormsel

 

Eerste Heilige Communie

 

Kinderen moeten gedoopt zijn

Kinderen moeten minimaal 7 jaar zijn en kunnen lezen

Kinderen worden geacht zeer regelmatig, tenminste 12 x, de familievieringen te hebben bijgewoond. De stempelkaart is daar behulpzaam bij.

In een aantal bijeenkomsten bespreken we de betekenis van de Eucharistieviering met uw kind. We leggen uit wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe Hij aan de mensen een teken van Gods aanwezigheid in ons midden heeft achtergelaten.

Zowel de voorbereidingen als de eerste Heilige Communieviering zullen we samen met de Filippijnse gemeenschap doen.

 

 

Vera Schneijderberg vschn@hotmail.com  06-41116890

 

 Zie verder de pagina Sacramenten.

 

Kinderhoekje

-        Kinderen en ouders, op zaterdag 17 april is er veel te doen!       De communicanten hebben hun voorbereiding, en voor de  oudere kinderen is er catechese. Voor iedereen is er de familie mis om 18.30 uur.

-     Ook de kinderen hebben zich rond Pasen van hun beste kant laten zien: Een grote groep, een kleine 20, was er op zaterdagmiddag 27 maart om een palmpaasstok te maken. Een gezellige boel. Daarna zijn de meesten, met hun stokken, naar de familiemis gegaan.

-     Op Goede Vrijdag hebben de grotere kinderen (een stuk of 12) om beurten de teksten van de kruiswegstaties gelezen en gebeden, terwijl de allerkleinsten langs de staties liepen met een kruis. Kom naderbij en zie toe: Jezus Christus is ontkomen aan de dood. Hij leeft! Dit waren de laatste woorden van de eerste kinderkruisweg op Goede Vrijdag in de Vredeskerk. Daarna werd het kruis vereerd met bloemen en kaarsjes. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

-     Onze tweeling Juno en Robin hebben aan het begin van de Paaswake, toen alles nog donker was en het vuur nog niet brandde, samen met pater Ward gelezen wat Joodse kinderen ook lezen aan het begin van hun Pasen (Pesach):

“Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten ?”

En daarna hebben zij ook nog geholpen met het aansteken van de vele kaarsjes bij de gedachteniskruisjes. Het is een indrukwekkend gezicht als al die kaarsjes branden!

-        Tot nu volgen we met de oudere kinderen het liturgisch jaar qua onderwerpen. Dus komende bijeenkomst: Op weg naar Pinksteren. Gezien de leeftijd van de kinderen is het misschien zinvol ook eens na te denken over het Sacrament van het Vormsel. Bij deze geef ik dit ter overweging. En komen we er op terug.

Tot een volgende keer, Vera Schneijderberg