Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

 

Familiemis

 

Elke zondagochtend 9.30 is er een eucharistieviering speciaal voor kinderen, waarin zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren. Het aantal kinderen dat deze viering bezoekt ligt tussen de 10 en 15. Binnen een ontspannen en informele sfeer kunnen de kinderen kennis opdoen over de achtergronden van het katholieke geloof en de Bijbelverhalen. De viering is de ene week in de Vredeskerk, de andere in de Rozenkranskerk (Jacob Obrechtstraat). Het rooster:

 

25 september     Vredeskerk

02 oktober          Rozenkranskerk

09 oktober          Vredeskerk

16 oktober          Rozenkranskerk

23 oktober          Vredeskerk

30 oktober          Rozenkranskerk

06 november      Vredeskerk

13 november      Rozenkranskerk

20 november      Vredeskerk

27 november      Rozenkranskerk

04 december      Vredeskerk

11 december      Rozenkranskerk

18 december      Vredeskerk

25 december      1e Kerstdag, geen fam. mis

01 januari ‘17     Nieuwjaarsdag, geen fam. mis

 

ASWOENSDAG

Op  1 maart om 07.15 uur op het plein voor de Vredeskerk de palmtakverbranding.

Om 15.00 uur viering voor kinderen op het plein van de Rozenkranskerk. Met palmtakverbranding vooraf aan de viering.

 

GOEDE VRIJDAG

Op 14 april om 15.00 uur kruisweg langs de staties in de Vredeskerk, waaraan kinderen kunnen deelnemen en helpen het kruis van Jezus te dragen.

 

PALMPASEN

Op donderdag 6 april is het om 16.00 uur palmpaasstokken maken in de Rozenkranskerk.

De kinderen gaan met hun palmpaasstokken na de familieviering op 9 april naar zorgcentrum Vondelstede.

In de Vredeskerk maken de kinderen de palmpaasstokken op zondag 9 april om 9.00 uur. Daarna gaan zij samen met de kinderen van de Oranjekerk  naar Zorgcentrum D’Oude Raai.

Vooraf aan de vieringen op palmzondag wijding van de palmtakken.

 

SINT MAARTEN

Bij de Rozenkranskerk  op vrijdag 11 november Sint Maarten-optocht. Vertrek vanaf het kerkplein om 17.00 uur. 

 

KINDERKERSTVIERINGEN

Jaarlijks op 24 december 16.30 uur: Vredeskerk

Jaarlijks op 24 december 19.00 uur: Rozenkranskerk

 

 

 

Catechese-lessen voor kinderen

 

KINDERCATECHESE (geloofsopvoeding)

Het is mogelijk uw kind te laten deelnemen aan de kindercatechese. Gedurende het jaar zijn daar op een aantal donderdagmiddagen bijeenkomsten voor in de Rozenkranskerk.  

Er zijn twee leeftijdsgroepen: van 4-6 jaar en van 7-9 jaar. Inschrijven bij secretariaten.

De kindercatechese staat los van de voorbereiding op de Eerste H. Communie en is ook geen vereiste om de Eerste H. Communie te mogen doen. Maar deze is wel aanvulling  op de geloofskennis van uw kind.

Start catechese: donderdag  15/9  (15.45 uur)

 

Voor kinderen van 8-12 jaar zijn er door het jaar heen op vrijdagavond (vroeg) ongeveer 4 catechese-bijeenkomsten en enkele activiteiten op zondag.

 

Doop, Eerste Communie, Vormsel

 

Aan het ontvangen van de Eerste Heilige Communie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

1.         Kinderen moeten gedoopt zijn.

2.         Kinderen moeten minimaal 7 jaar zijn en  kunnen lezen.

3.         Kinderen worden geacht  zeer regelmatig, maar tenminste 15 x, de familiemis te hebben             bijgewoond.

 

Datum 1e H. Communieviering:

zondag 18 juni Sacramentsdag

 

MISDIENAARS

Kinderen worden gevraagd misdienaar te worden na de Eerste Heilige Communie. Ze krijgen daarvoor een korte opleiding.

 

Zie verder de pagina Sacramenten.