Vredeskerk†††† elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE Ė AMSTERDAM†††††††††††††††††††††††††††††††† MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME |†† ADRES-CONTACT-LINKS |VIERINGEN |†† SACRAMENTEN|†† PREKEN |††† CARITAS |††† BIDDEN|†† FOTOíS|††† PASTOR |†† HISTORIE |††† KOREN††

 

ParochiŽle Caritas Instelling (PCI) -

De ParochiŽle Caritas Instelling (PCI) van de Vredeskerk reikt mensen uit de parochie een helpende hand in geval van acuut materieel gebrek of sociaal-maatschappelijke problematiek. Maar ook bij heel praktische perikelen waar zij individueel niet uit komen. Het kan de beste overkomen. Maak een afspraak via het secretariaat van de parochie: 020 6626909

Emailadres: pcivredeskerk@gmail.com

U kunt ons werk ook steunen. Maak uw bijdrage over op NL96ABNA0495790567 t.n.v. PCI Vredeskerk, Amsterdam. PCI.

Schenken en erven

Wilt u de kerk en/of de PCI opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via emailpenningmeester

Samen aan het werk, dat is diaconaal sterk

Het PCI-bestuur bestaat momenteel uit:

Het PCI-bestuur bestaat per 1 juni 2016 uit:

-†††††††††† Loek van den Ham, voorzitter

-†††††††††† Alex van der Bijl, penningmeester

-†††††††††† Elly Visser, secretaris

-†††††††††† Marco Voorhuis, lid

-†††††††††† Elma Visser, lid