Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

Image result for jezus god en mens tegelijkInspiratieavonden: Jezus: mens én God

 

De inspiratiegroep en bètagroep zijn in het afgelopen jaar samen gegaan en bieden dit najaar drie op elkaar aansluitende Inspiratieavonden aan. Aan de hand van de op DVD uitgebrachte serie ‘Catholicism’ gaan we in op het thema: Jezus, Mens én God. De avond bestaat, naast het samen bekijken van delen uit deze serie, uit gebed en het uitwisselen van gedachten en het reflecteren op wat we die avond hebben gezien. Op de derde avond nodigen we een gastspreker die vanuit zijn persoonlijke achtergrond en visie op het thema zal ingaan.

 

De avonden staan open voor iedereen die het mooi vindt om zich te laten inspireren. De serie Catholicism, waarin het RK geloof centraal staat, combineert een levendige uitleg door priester en theoloog Robert Barron met prachtige in beeld gebrachte geloofsplekken rond de wereld. Zoals van het Heilige land, Rome en vele plekken in Europa en de rest van de wereld. Via deze link krijgt u vast een voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=yXz7CiIovJ8

 

maandagavond 10 oktober, 7 november en 12 december  vanaf 20.00 tot ongeveer 22.00, zaal open vanaf 19.45.  In de grote zaal, pastorie van de Vredeskerk, Pijnackerstraat 9

 

Deelname aan de avonden is gratis. U kunt u opgeven bij: jheronimus@gmail.com maar u mag ook zeker binnenwaaien op een van de avonden als de Geest u daartoe drijft.

 

Namens de gecombineerde Inspiratiegroep en Bètagroep,

Vera Schneijderberg, Jeroen Spitteler en Marco Voorhuis

 

Met hart en hoofd en handen

 

Zo had het nieuwe boek van Pater Mark-Robin Hoogland cp moeten heten. Maar de uitgever besliste anders. Daarom maar een kort stukje, juist ook voor iedereen die geen academicus is:

De Wereld Draait Door nodigde me niet uit. Jammer, óók voor hen. Want het is echt een leuk en interessant boek. Waarom?

 

We spreken wel over “de donkere Middeleeuwen”, maar vooral omdat we er zo weinig van weten; wie kan Latijn lezen? En dan nog: het was een héél andere tijd. Toch zijn de preken van de H. Thomas van Aquino in dit boek voor ons opvallend toegankelijk: het is spreektaal, zonder moeilijke woorden; woord voor woord opgeschreven door iemand die meeschreef en daarna niet meer bewerkt. Dat maakt deze teksten uniek!


Thomas was - en is - een invloedrijke denker. In zijn preken gaat hij in op thema’s die nog altijd actueel zijn. Naast geloof, hoop en liefde spreekt hij over spiritualiteit, opvoeding, carrière, succes, geluk, rechtvaardigheid enz.. We hoeven, willen en kunnen natuurlijk niet terug naar de 13e eeuw, maar zijn preken laten ons verfrissend kennismaken met onze geschiedenis èn laten ons met andere ogen kijken naar onze eigen keuzes en manier van leven.

 

Deze 20 preken van Thomas zijn de enige die zijn overgebleven. Zeven eeuwen lang lagen ze in een stoffige kloosterbibliotheek in Parijs. Kort geleden werden ze herontdekt. Ik heb ze uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien, om ze nog toegankelijker te maken.

 

Waarom wilde ik die andere titel? Omdat deze de opbouw van de teksten aangeeft: Thomas wil eerst het hart van zijn gehoor raken. Met de inhoud spreekt hij ons vervolgens vooral aan op het hoofd: je kunt er wat van leren, zogezegd. Tenslotte geeft hij handreikingen voor de praktijk van alledag. Die titel zou het boek ook aantrekkelijker gemaakt hebben; want ik hoop uiteraard dat de mensen die geïnteresseerd zijn, het boek ook zullen gaan lezen.

 

Mijn favoriete tekst? Ik denk waar Thomas uitlegt dat ons geestelijke en materiële bezit niet van ons is, maar dat God het ons heeft toevertrouwd om te beheren en ervan uit te delen aan hen die minder bedeeld zijn. Wie dat niet doet, is in feite een dief van andermans portemonnee (preek 15).

 

Thomas van Aquino, De academische preken, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Mark-Robin Hoogland C.P., uitgeverij Parthenon: ISBN 9789079578801, 398 pagina’s, €35.

 

 

Koor van de Lieve Vrede 20 jaar

 

Het koor van de Lieve Vrede  o.l.v. Mark Walter viert haar jubileum op zondag 23 oktober (11 uur) met een uitvoering van een heel  bijzondere mis, de Missa Solemnis. Prachtige  doorleefde teksten van Huub Oosterhuis en krachtig en indringend op muziek gezet door Tom Löwenthal. Tezamen met het LWM-koor (van de Martelaren van Gorkum, Amsterdam Oost) zullen we met ongeveer 50 koorleden op het altaar staan. De solisten zijn  Katrien van Hassel en Wilfred Kemp.  Zondag 23 oktober zullen wij alle registers opentrekken mede dankzij de begeleiding van het orgel, de piano en  de klarinet.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn  om 23 oktober naar de kerk te komen dan kunt u altijd op zondag 16 oktober naar de Kerk van de Martelaren van Gorkum.  Deze zondag zingen wij hetzelfde repertoire vanwege het 45-jarig jubileum van het LWM-koor ( de mis begint daar een half uur eerder, om 10:30 uur.

-Suzette van Balen

30 jaar Canticum Anglicum  (hoor ze hier zingen!)

Het Canticum viert dit najaar alweer zijn 30-jarig bestaan. Het koor vierde zijn jubileum tijdens de Mis op 25 september en dat zal ook gebeuren op het concert in de St. Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel op 19 november. Verder op zaterdag 18 maart 2017 in de Oud-Katholieke Parochie Amsterdam in de Ruysdaelstraat (aanvang 16.00 uur) en op 21 mei bij de Nescio-lezing in het Oude Kerkje te Kortenhoef (aanvang 11.00 uur).

Lezen in de Bijbel

Het boek dat sinds kort door de Nederlanders tot het belangrijkste boek is uitgeroepen.

Misschien niet voor u het eerste boek dat u pakt om eens lekker in te gaan lezen. Maar u wilt toch meer weten over dit belangrijke boek?    

U bent uitgenodigd tot het (mee) lezen en bespreken van enkele  teksten over het thema VREDE.

We wensen elkaar in de Eucharistieviering  “de vrede van Christus”.

Hoe staat dat eigenlijk in de Bijbel?

We lezen teksten uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Wat zeggen deze teksten ons? Hoe geven wij vorm aan de Bijbelse oproep om de boodschap van vrede en gerechtigheid uit te dragen?

Waar?   Pastorie Vredeskerk

Wanneer? Dinsdagen 1,8,22 en 29 november      

Hoe laat? 14.00 – 16.00 uur

-Vera Schneijderberg

Concert 19 november

 

Kledinginzameling Mensen in Nood Het duurt nog even, maar er zijn al vragen wanneer er weer kledinginzameling is. Dat is op zaterdag 5 november, van 10-12 uur bij de ingang van de kerk.

 

Dierenzegening in de daklozenkrant

In de Z ! krant van 15 oktober staat een leuk artikel over de dierenzegening in onze kerk. Misschien een goede aanleiding om de Z-krant eens te kopen. U steunt er een goed doel mee.

 

Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Na de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.

U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

- op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of neem contact op via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of bel naar Dea Broersen (06-25021417) of pastoor Eric van Teijlingen

(06-13523896)

- op de website van de VNB www.vnb.nl of neem contact op via (073) 681 81 11Internationale viering migrantengemeenschappen

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

"Bedenkt waar gij staat" werd ons in de Hebreeënbrief vandaag op het hart gedrukt. "Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven; gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, tot Jezus, de Middelaar van een nieuw ver-bond." Ja, dat álles is hier aanwezig. Hij, Jezus, God, is hier in de kerk aanwezig. En zij, die engelen, die eerstgeborenen en rechtvaardigen, ook zij zijn hier in de kerk aanwezig. De hemel begint al hier. Dat is dus niet niks, niet gering.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Oktober - rozenkransmaand

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze beide aan Maria gewijde parochies onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in Rozenkrans- én Vredeskerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. Oktober is vanouds de rozenkransmaand. Laten wij daar dus iets mee doen.

In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks (niet op zondag). In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

Pierre Valkering, pr.

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  vredam@hotmail.com

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Huisvesting gezocht voor Syrische vluchtelingen

De katholieke zogenaamde Sant' Egidio-gemeenschap, ontstaan in de zestiger jaren in Rome, is nadien de hele wereld overgewaaid en sinds enige tijd ook in Amsterdam gevestigd: in de Mozes-en-Aäronkerk en het Mozeshuis, aan het Waterlooplein. De mensen van Sant' Egidio voelen zich geroepen om zich in te zetten voor arme mensen en mensen in nood. In dit verband heeft men ook contact met Syrische vluchtelingen. De oud-parochiesecretaris van de Rozenkransparochie, Liene Denkers, is erbij betrokken. Liene schreef mij: "Omdat de gemeente Amsterdam tijd nodig heeft om woonruimte te vinden, is Sant' Egidio op zoek naar mensen die voor een beperkt aantal maanden gastvrijheid willen bieden aan christelijke Syrische vluchtelingen die in het Mozeshuis Nederlandse les krijgen. Het gaat om vaak goed opgeleide jonge mensen in de leeftijd van 20 - 30 jaar. De meeste vluchtelingen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen en zitten in kampen in afwachting van toewijzing van een huis. Er wordt niet verwacht dat de mensen hun eigen leven overhoop gooien omdat de vluchtelingen naast frequente Nederlandse lessen ook geholpen zullen worden met het zoeken naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Wel moeten de mensen sterk in hun vel zitten en niet schrikken als de vluchteling een keer lastig of verdrietig is omdat zij wel het een en ander te verwerken hebben."

Wie op dit verzoek in wil gaan kan contact opnemen met:

Sant’Egidio Nederland

Waterlooplein 205

1011 PG Amsterdam

Mail: info@santegidio.nl

Telefoon: 020-233 15 22

 

-pastor Pierre Valkering