Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG TIJDENS DE MISSEN

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

Preken van de paters Passionisten

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Allerzielen: 2 november

 

In de afgelopen jaren hebben we afscheid moeten nemen van een aantal  mensen die min of meer bij de parochie betrokken waren.

Op dinsdag 2 november om 19.30 uur gedenken wij hen in de viering van Allerzielen. Het is weer mogelijk om in de microfoon de naam van uw dierbaren te noemen en een kaarsje voor hen op te steken en bij de gedachteniskruisjes zullen ook alle kaarsjes branden.

De viering van 12.30 uur gaat die dag niet door.

Het Hoogfeest van Allerheiligen vieren we gewoon op de dag zelf, op maandag 1 november om 12.30 uur.

 

Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Datum/Tijd zo 07-11-2021 / 15:00 - 17:00 – zondag 7 NOVEMBER in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam – Op zondag 7 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. De theologe Manuela Kalsky zal de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

 Pastor Eric

 

Afgelopen zondag is wereldwijd de consultatie gestart die Paus Franciscus gevraagd heeft als voorbereiding op een bijzondere bisschoppensynode in 2023. Dat lijkt nog ver weg, maar het geeft bisdommen en parochies de tijd om daar mee bezig te zijn. Het startzijn is in ons bisdom afgelopen zondag gegeven door de bisschop met een feestelijke vesperviering in de Nicolaasbasiliek hier in Amsterdam. We zullen er de komende tijd vanuit het bisdom meer van horen. Laten we bidden voor het welslagen van deze consultatie en dat het onze Kerk wereldwijd veel goeds mag brengen.

Een hartelijke groet, Pastoor Eric Fennis

 

Keep in touch met de Paus

 

 

Rome Reports

 

Paus Franciscus nodigt jou persoonlijk uit!

 

Kom je ook? Er is iets unieks gaande. Paus Franciscus heeft alle katholieken wereldwijd uitgenodigd om actief mee te denken en te praten over de hervorming van de kerk. En het is hem menens! In zijn toespraak bij de opening van de huidige synode bad hij: "Kom, Heilige Geest ... , verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.” In deze synode roept de paus ons op om de komende twee jaar na te denken over onder andere de positie van de leken in de kerk, hoe zij/wij meer zeggenschap kunnen krijgen en hoe we een inclusieve kerk kunnen zijn. Daarmee doelt hij ook op de positie van vrouwen in de kerk.

Lees hier verder:

Menu vrouw in onze kerk (google.com)