Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

Schenken en erven

 

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Naar de mis in coronatijd

 

Wilt u naar de zondagsmis (10.30 u) komen? Dan moet u zich van te voren opgeven.  Dat kan hier  U hoort dan vrijdags tevoren of u bij de eerste 30 aanmelders (m/v) hoort.

 

(vanaf volgende week, dus na Pasen) :

De zaterdagmis van 12.30 wordt vorm gegeven als de zondagmis, dus met wierook, preek, de lezingen van de zondag en enige muzikale opluistering. De mis is in de grote kerk (dus niet in de zijkapel).

Voor de doordeweekse missen van maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag  12.30 hoeft u zich niet in te schrijven.

 

Kinderhoekje

Kijk deze keer op de Familiepagina.

 

Priesterwijding Broeder  Jan ter Maat ofm

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingOp zondag 11 april hoopt Broeder Jan ter Maat door bisschop

Gerard de Korte tot priester gewijd te worden.  Dat gaat gebeuren in Den Bosch.

In de Vredeskerk kennen wij Broeder Jan als koster en als diaken.

Op 16 mei zal de dan inmiddels “pater Jan” voorgaan in de hoogmis bij ons.

Broeder Jan vraagt ons gebed en laat weten dat de priesterwijding op zondagmiddag 11 april vanaf 15.00 uur is te volgen. De link naar die livestream is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2443-Kloosterkerk-Stadsklooster-San-Damiano

 

Broeder Jan stelt geen prijs op persoonlijke cadeaus, maar wie toch iets wil geven, kan dat doen door een bijdrage te storten voor een project in India waar Br. Jan in 2017 bij betrokken is geweest. Het gaat om een jongerencentrum dat medebroeders in India willen opzetten in een bloeiende, maar arme, parochie met veel jeugd. Voor dit project is slechts 7500 euro nodig. Het rekeningnr. is NL52 SNSB 0946 7530 75 t.n.v. Sint Franciscus Stichting o.v.v. priesterwijding broeder Jan. EV

 

Vastenaktie: Water voor schoolkinderen in Papoea Nieuw Guinea

Tot nu toe is 1200 euro ontvangen, waarmee de Vredeskerk garant staat voor 1 nieuwe watertank. Geweldig!

In de bus achter in de kerk en per bank is 1135 euro binnengekomen en de kinderen hebben in hun melkpakken 65 euro gespaard.

Nog niet alle kinderen hebben hun spaarpot kunnen inleveren, maar dat kan ook nog in de familiemis op 17 april. Ook op het bankrekeningnummer kan nog gestort worden:    NL 48 INGB 0000139903 t.n.v. RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede, onder vermelding van Vastenactie.  Na 17 april sluiten we dan de actie af en maken we het eindbedrag bekend.   -Werkgroep MOV

 

Preken van de paters Passionisten

 

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

 

 

 Pastor Eric

 

Pasen

Na de wanhoop van Goede Vrijdag wordt een vuur ontstoken waarmee de Paaskaars het licht ontvangt en daarmee niet zomaar licht wordt, maar het Licht van Christus. Dit ogenschijnlijk kwetsbare licht zal opnieuw de donkere kerk verlichten en het symbool worden van de verrijzenis op die vroege Paasmorgen. Met de vrouwen bij het graf mogen we de engel horen zeggen: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen!’ We vieren Pasen opnieuw onder beperkte omstandigheden. We snakken naar het weer samenkomen, maar laat de vreugde om het Paasfeest er niet minder om zijn, nu we misschien meer dan anders vooral ons innerlijk mogen laten voeden door hoop en liefde. Want dat is toch wat we met Pasen vieren: het scharnier van de winter naar de lente, van de dood naar het leven, van de tijd naar de eeuwigheid. Wij mogen weten dat we uit een eeuwige liefde zijn geboren en door een eeuwige liefde worden gedragen. Moge daarom ons Pasen hoopvol zijn, vreugdevol, gezegend en zalig!

Met een hartelijke groet,  Eric Fennis 

 

Keep in touch met de Paus

 

  

Rome Reports en of: Vatica

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.

.  Minder dan de collectes zouden zijn,

maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke

 jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!