Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mčt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

 

Sacramentsdag en 1e Heilige Communie:

 

De viering van de Eerste Heilige Communie van de kinderen van de El Shaddai-gemeenschap (4 in getal) vond plaats  in een gezamenlijke viering van Vredesparochie en El Shaddai-gemeenschap op Sacramentsdag (18 juni). Aansluitend was er weer de inmiddels traditionele sacramentsprocessie.

Pater William Sedfrey Nebres SVD en pastor Remy Jacobs gingen in deze viering voor. 

 

 

Gods huis in de steigers

Controverses om nieuwe moskeegebouwen, restauratie van vooroorlogse synagogen, herbestemming van leegstaande kerken: de discussies over religieuze gebouwen vertellen veel over de veranderende plaats van religie in Europa. Dit boek neemt deze strubbelingen onder de loep. Waarom zijn nieuwe synagogen in Duitsland zo modern en nieuwe westerse moskeeën vaak zo conventioneel? Zijn kerkgebouwen symbolen van het christendom of juist iconen van de ontkerkelijking? Hoe materialiseer je de moderne behoefte van burgers aan rust en waarom ervaren buurtbewoners een nieuwe moskee vaak als visuele herrie?

(Pastor Pierre is ivm dit boek geďnterviewd)
Lees hier verder

“Omdat jullie van onschatbare waarde zijn”

Stadsdeel Zuid organiseert op zaterdag 1 juli samen met Vrijwilligers Centrale Amsterdam, het Concertgebouw en het Conservatorium van Amsterdam een muzikale Bedankdag voor vrijwilligers uit stadsdeel Zuid. Voor vierhonderd vrijwilligers is een afwisselend programma samengesteld van klassieke tot pop- en jazzmuziek.

Stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen verwelkomt de gasten. De middag begint met een popoptreden, gevolgd door klassieke muziek. De middag wordt afgesloten met een borrel en jazzmuziek.

Vrijwilligers die actief zijn in Zuid (in onze parochie zijn er dat al 100 !) kunnen zich opgeven via de Agenda voor vrijwilligers op de website van de gemeente.

Football Fellowship

Bij deze willen wij de kerken van de Vredesparochie en de Obrechtkerk graag uitnodigen voor deelname aan het tweede voetbal toernooi van de Football Fellowship, dat wordt gehouden tussen kerkleden en vluchtelingen vanuit heel Amsterdam op zaterdag 1 juli, bij DVVA, Sportpark Drieburg. Aanvang van de wedstrijden is 14.00 uur, registratie van spelers vanaf 13.15 uur.   Dit evenement is bedoeld om solidariteit met en vriendschap aan vluchtelingen te tonen d.m.v sport. Er is al een eerste succesvol toernooitje gehouden in maart met ca. 50 spelers waarbij alle spelers gemixt waren en dat voor veel amusement zorgde. Afbeeldingen van dit event kunt u hier bekijken. Leeftijd, geslacht, of voetbalkwaliteiten zijn niet belangrijk om mee te doen. Het draait die dag allemaal om plezier. Het tournooi wordt afgesloten met een gezamenlijke bbq maaltijd vanaf 17 uur.
Graag zien wij jullie kerk met spelers vertegenwoordigd op deze dag. Zouden jullie de vraag willen uitzetten onder jullie kerkleden en aan organisator Michael Blazey (in-ge-cc-d) van de English Reformed Church willen doorgeven met hoeveel mensen jullie kunnen komen? Nogmaals, leeftijd en voetbalkwaliteiten maken geen verschil! Jullie aanwezigheid is het belangrijkst. Wij hopen op een hoge opkomst!Alvast bedankt voor jullie reactie,   Met vriendelijke groet,    Rogier Schravendeel - Kerken Helpen Amsterdam

Als je mee wilt doen mail hier.

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

In onze eerste lezing vandaag, uit het boek der Handelingen van de Apostelen lezen wij en daaruit hoorden wij: "Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers."

 

Zij, trouw en eensgezind in gebed. En dat na alles wat zij meegemaakt hadden: de gruwelijke dood van Jezus in wie God zelf werd vermoord zoals Hij geschonden werd en wordt in elk mensenkind dat werd en wordt misbruikt.

 

Trouw en eensgezind in gebed. In het gebed kom je jezelf tegen. In het gebed kom je anderen tegen, mede-gelovigen. Of je komt ze daarin natuurlijk niet tegen. In het gebed kom je God tegen. En daarom kan bidden zo moeilijk zijn. Bidden kan een probleem zijn. Voor veel mensen is het dat. Ze hebben de moed er niet voor. Het is bij ze in de benen gezakt. Ze kunnen zich er niet toe zetten. Ze weten niet hoe het moet. Of: hoe het kan.

 

Bidden, veelgeliefden, kan een probleem zijn. Maar ik denk: het kan ook een oplossing zijn, of minstens: een deel van de oplossing, het begin daarvan misschien. Als je bidt, als je met de hulp van Gods genade en wellicht ook de hulp en de aanmoediging van de je mede-gelovigen over de hobbel om te bidden heenkomt, steeds weer heenkomt eventueel, dan kun je daarin ook ervaren: Hij heeft geduld met mij. En steeds wacht Hij op mij. Hij draagt mij. En ook mijn mede-gelovigen dragen mij en wachten op mij en hebben geduld met mij.  

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

Bisdombedevaart Assisi

Graag breng ik de bisdombedevaart naar Assisi nogmaals bij u onder de aandacht. U heeft daar eerder een uitnodiging van de bisschop over ontvangen als ook een aankondiging voor een aantal informatiebijeenkomsten in juni.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 20 juni, woensdag 21 juni en donderdag 22 juni.  Deze bijeenkomsten zullen we meer vertellen over het programma en de reis van de bedevaart. Ook  verdere praktische informatie komt aan bod. Deze bijeenkomsten willen we verder benutten om u van de nodige promotiematerialen te voorzien om de bedevaart in uw parochie bekend te maken. We stellen het daarom op prijs als u en een ambassadeur van uw parochie aanwezig kunnen zijn bij een van de bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden via assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ik ontmoet u graag op een van deze bijeenkomsten.Met een hartelijke groet,Lyanne Blonk