Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

Kerstmis voor de kinderen

Helaas kan ook de kinderkerstviering zoals wij die al jaren vierden, dit jaar door Corona geen doorgang vinden.

Maar…. er is een mooi alternatief: op donderdag 24 december is de kerk open van 14-18 uur, speciaal voor kinderen, ouders en grootouders. De kerk is mooi versierd, de kerststal staat er, er is kerstmuziek, chocolademelk en een koekje.

Met het hele gezin kunt u in de stal voor in de kerk een foto (laten) maken. (Groot)ouders als Jozef en Maria, kinderen als herder en engel en de baby als kindje Jezus in de kribbe. En als er geen echte baby is, hebben we een levensechte babypop. Verkleedkleren zijn in de kerk aanwezig.

Er zal  een kinderkoortje optreden in het kerkportaal en het kerstverhaal wordt die middag enkele keren voorgelezen aan de aanwezige kinderen.

Zo wordt het toch een mooi feest! Wel een  verzoek: kom niet allemaal om 14.00 uur, want dan wordt het te druk. U heeft met 4 uur ruim de tijd.

Wij verheugen ons op uw komst!

 

 

 

 

 

 

Huidige coronamaatregelen:

Het is  inmiddels wel bekend:

 

Er mogen vooralsnog maar 30 mensen toegelaten worden per viering.

U moet zich van te voren aanmelden als u op zondag naar de mis wil komen. Dat kan hier 

U hoort dan vrijdag/zaterdag of of u bij de eerste 30 aanmelders (m/v) hoort.

Zondag 6 december is al volgeboekt, maar gelukkig:

De zaterdagmis van 12.30 zal vanaf nu worden vorm gegeven als de zondagmis, dus met wierook, preek, de lezingen van de zondag en enige muzikale opluistering. De mis is in de grote kerk (dus niet in de zijkapel).

 

Voor de missen van maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag  12.30 hoeft u zich niet in te schrijven. U bent daar van harte welkom.

 

In onze kerk mogen dus 210 bezoekers   per week !

 

30 op zondag 10.30 (=aanvangstijd vanaf nu !)

30 op zondag 14 uur (Filippijnse gemeenschap)

30 op maandag 12.30

30 op dinsdag 12.30

30 op woensdag 12.30

30 op vrijdag 12.30  (NB; niet op 4 dec.)

30 op zaterdag 12.30 (Mis als op zondag)

 

Tot slot: Na de zondagsmis wordt er voorlopig geen koffie/thee  meer geserveerd.

Dit alles natuurlijk om er toe bij te dragen dat we met elkaar zo snel mogelijk weer in “normale” tijden terecht komen.

 

Uw webmaster heeft besloten zijn vaste zondagsplek “in te leveren” ten bate van mensen die misschien niet op een doordeweekse dag kunnen komen.  Zelf ga ik nu in de week een of twee maal en ik merk dat ik niet de enige ben !

 

Lees hier de brief aangaande de corona-maatregelen die pastor Fennis aan onze parochianen richtte op 15 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Fennis administrator Vredeskerk

 

Beste parochianen,

Al in een eerdere versie van de Vredesklok werd mijn benoeming tot administrator van uw parochie bekend gemaakt. Na ruim een jaar neem ik dit stokje over van

Mgr. Hendriks die sinds 1 juni j.l. onze nieuwe bisschop is.

Daar waar hij vooral leiding gaf aan het bestuur van de parochie, is mij gevraagd mij ook pastoraal voor uw gemeenschap in te zetten, en dat zal ik graag doen. Dit naast mijn hoofdtaak als pastoor van de Nicolaasparochie in deze stad, als administrator van de parochies in het Klaverblad (regio Heemstede) en naast nog enkele taken voor het bisdom. Hoewel het woord ‘administrator’ klinkt alsof ik alleen de administratie van de parochie zou bijhouden, is het veel breder bedoeld en heeft een administrator alle verantwoordelijkheden van een pastoor. Dit laatste kun je echter maar van één parochie zijn, in mijn geval dus de Nicolaas. Toch hoop ik mij ook voldoende te kunnen inzetten voor de Vredesparochie.  Maar wie is die Eric Fennis eigenlijk?

Lees hier verder

 

Keep in touch met de Paus

 

  

Rome Reports en of: Vaticaan

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT)

 toch 2822 euro ontvangen over de afgelopen  3 maanden.  Minder dan de collectes zouden zijn,

maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke

 jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!

“Elke dag open” staat hier boven in de kop.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier