Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Mistijden

MA DI WO VR  09.30 u. H.Mis

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO TU WE FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

 

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Alpha cursus

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 

Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

Red Wednesday

 

Met RedWednesday vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht.

Het in het rode licht zetten van de Vredeskerk is wat lastig, maar in de kerk besteden we zeker aandacht aan de vervolgde gelovigen en met name de christenen. In de viering van El Shaddai om 18.30 uur zullen er rode kaarsen branden, zullen de meeste mensen in het rood gekleed zijn en zal de voorganger aandacht besteden aan alle vervolgden en zullen wij voor hen bidden. Wij hopen dat er ook wat Vredesparochianen aanwezig zullen zijn, want vervolging iets waar onze geloofsgenoten ver weg ook mee te maken hebben. EV

 

kinderkathechese

Op zaterdag 26 november is er weer catechese voor alle leeftijden

van 17-18 uur en om 18.30 uur familiemis. In de catechese gaan we Adventsstukjes maken. Vera en Apollonia

 

Caritas-zondag

 

Een mens in nood. Mensen in nood. Overal ter wereld. Ver weg, maar ook dicht bij. Vlak bij ons. Om ons heen. Onder ons. Soms roepend om hulp. Soms onzichtbaar. Het is crisis. Het levensonderhoud wordt duurder en duurder. De energieprijzen stijgen. We zetten onze kachel lager of langer uit. Armoede dreigt. Meer armoede ligt op de loer. De PCI staat klaar om de helpende hand uit te steken naar de parochianen onder ons die in acute nood komen te verkeren.

Op zondag 20 november biedt de PCI na de hoogmis u een kop warme soep aan. Tevens is er dan een deurcollecte voor de PCI. Ik vraag u om een royale bijdrage. U kunt natuurlijk ook geld overmaken naar de bankrekening NL 96 ABNA 0495790567 t.n.v. de PCI Vredeskerk te Amsterdam. Een andere manier om te helpen is de PCI opnemen in uw testament. Daarover kan Alex van der Bijl, onze penningmeester, u informeren.

Elk huishouden krijgt van de overheid bijna 400 euro als tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Mocht u ze niet zelf nodig hebben, dan kunt u ze aan ons door sturen. Wij zorgen dat ze goed terecht komen.

Aan de daklozen wordt op zaterdag 19 november een maaltijd aangeboden. De parochianen van El Shaddai organiseren dit en zullen voor hen koken.

De PCI betaalt de kosten. Alvast dank voor uw gave.

Loek van den Ham, voorzitter PCI Vredeskerk

 

 

 Even bijpraten

Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Deze zondag vieren we het hoogfeest van Christus Koning en sluiten we dit kerkelijk jaar af. Volgende week begint de advent en gaan we ons voorbereiden op het komende kerstfeest.

Gelukkig dat we dit allemaal weer te volle kunnen vieren na twee jaar van beperkingen.

Het feest van Christus Koning is in 1925 ingesteld door Paus Pius XI als reactie op het opkomende atheïsme en naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Het feest was en is bedoeld om de nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus. Niet als een heersende machthebber, maar als een dienende koning, wiens koningschap niet van deze wereld is. Dit laatste zal Jezus bevestigen tegenover Pilatus die Hem daarop bevraagt. Het koningschap van Christus zal geweldloos zijn, maar wel lijden en dood voor Hem zelf tot gevolg hebben. Zijn boodschap van liefde, barmhartigheid en vergeving werd in Zijn tijd niet door iedereen verstaan. Sterker nog; de kerkelijke autoriteiten van die dagen ergerden zich er aan. Eén keer in Zijn leven zal Jezus daadwerkelijk een kroon dragen; de doornenkroon. Maar dat betekent dat het kruis Zijn troon is. Dan toont zich dus in het lijden Jezus’ koningschap. Maar van dit koningschap gaat dus ook een bevrijdende kracht uit, die menselijkerwijs niet te bevatten is. Maar waar wij wel allen deel van mogen uitmaken, omdat door Jezus lijden, kruisdood en opstandig de dood niet het laatste woord heeft, maar wij allemaal zicht mogen hebben op het eeuwig leven. Een prachtig feest dus om dit kerkelijk jaar mee af te sluiten en door de advent het nieuwe kleine en kwetsbare leven tegemoet te zien.  

Pastoor Eric Fennis

 

 Keep in touch met de Paus

Rome Reports

 

 

 

 

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier