Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Naar de mis in coronatijd

We mogen weer met 105 mensen op zondag naar de hoogmis. Dat is ex personeel en koren, dus we komen dan een heel eind. Er hoeft dan ook niet meer te worden gereserveerd. Wat een verademing!

 

Na de mis is er weer koffie drinken (buiten op het plein) Gelukkig weer een beetje normaal allemaal.

 

Preken van de paters Passionisten

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

Broeder Jan…

was onze voorganger op 16 mei jl. Ooit begonnen als koster in de Vredeskerk en kort geleden priester gewijd in Den Bosch. Het was fijn hem weer een keer in ons midden te hebben en hij komt in het najaar nog twee keer.

Al eerder is in de Vredesklok gemeld dat Br. Jan “spaart” voor een project in

India. Het gaat om een jongerencentrum  dat de Franciscanen willen opzetten in een arme wijk in Madras (Chennai), een miljoenenstad. Mocht u broeder Jan een beetje willen steunen, dan kan dat op NL52 SNSB 0946 7530 75 t.n.v. Sint Franciscus Stichting, o.v.v. priesterwijding broeder Jan. EV

 

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 Pastor Eric

Van harte een heel Zalig Pinksterfeest! We zijn het woordje ‘zalig’ eerder gewend te gebruiken met Kerstmis en Pasen, maar ook met Pinksteren mogen we elkaar dit toewensen, omdat we dan de geboorte van onze Kerk vieren. De apostelen trokken er na de nederdaling van het H. Geest op uit om overal de Blijde Boodschap te verkondigen. Eerst nog in een soort ‘lockdown’ van angst, trekken ze er op die Pinkstermorgen op uit en beheersen zij de talen van hun omgeving om de mensen persoonlijk aan te spreken. Ook wij zijn vanaf onze doop geroepen om begeesterd in de voetsporen van Jezus te treden en ons geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest om te zetten in daden van geloof, hoop en liefde. Dat de Heilige Geest ons vooral in deze tijd mag bijstaan en sterken, maar ook tot dankbaarheid stemmen nu onze kerken weer meer voor onze erediensten open zijn. Laten we hopen dat we elkaar ook snel weer na de vieringen mogen treffen bij de koffie.
Graag vraag ik uw gebed voor de zeven kinderen die zich aan het voorbereiden zijn op hun eerste communie.  Dat zijn: Rafaël, Julia, Sofia Martin, Daniël, Lara, Elena en Elijah.

Dit grote feest gaan we op zondag 6 juni (Sacramentsdag) vieren en de kinderen zien er naar uit! Gelukkig dat ook hiermee het ‘normale’ parochieleven weer een beetje terugkeert! Pastoor Eric Fennis 

 

Keep in touch met de Paus

 

 

Rome Reports

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.