Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

 

Een vredeswens voor een medemens

 

Vorige week zijn de kinderen (er waren er maar liefst 18 op de catechese!) begonnen met het knippen en kleuren van figuurtjes voor het flanel/prikbord achter in de kerk. Iedereen, oud en jong kan meedoen aan het maken van een lange stoet van figuren (herders, engelen, schapen, etc.) die de ster volgen. Materiaal ligt achter in de kerk. Op de zondagen  6 en 13 december wordt tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur in de pastorie hiermee ook verder gegaan. Alle kinderen zijn welkom.

 

Achter in de kerk kunt u ook een VREDESWENS VOOR EEN MEDEMENS schrijven en in de bus die daar staat doen of u kunt zelf een kaart van de tafel nemen en die sturen naar iemand die wel een beetje aandacht kan gebruiken kan.

 

 

 

Wilt u naar de zondagsmis (10.30 u) komen? Dan moet u zich van te voren opgeven.  Dat kan hier  U hoort dan enige dagen tevoren of u bij de eerste 30 aanmelders (m/v) hoort.

 NB: de mis van nieuwjaarsdag is al vol ingetekend.

De zaterdagmis van 12.30 zal vanaf nu worden vorm gegeven als de zondagmis, dus met wierook, preek, de lezingen van de zondag en enige muzikale opluistering. De mis is in de grote kerk (dus niet in de zijkapel).

 

Voor de doordeweekse missen van maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag  12.30 hoeft u zich niet in te schrijven.

 

Uw webmaster heeft besloten zijn vaste zondagsplek “in te leveren” ten bate van mensen die misschien niet op een doordeweekse dag kunnen komen.  Zelf ga ik nu in de week een of twee maal en ik merk dat ik niet de enige ben !

 

Initiatief van de Stichting Blije Buren

 

Op 30 december belde een medewerkster van Blije Buren met de vraag of ze vanuit de Vredeskerk voorverpakte maaltijden mocht

uitdelen aan mensen die dat het hardst nodig hadden: ze zat met 200 maaltijden “in haar maag”. Op dat moment was het te kort dag, maar inmiddels zijn het parochiebestuur en de PCI in principe akkoord.  De PCI gaat binnenkort in gesprek met Blije Buren of en hoe e.e.a. kan worden georganiseerd vanuit de kerk. Het gaat om een paar uur per week.

Het doel van de stichting is om eenzaamheid terug te dringen en saamhorigheid te bevorderen, verschillen te doen begrijpen en overeenkomsten te versterken.

Blije Buren is ontstaan uit verschillende initiatieven, zoals Sea of Love (S.O.L.) en  Villa J.C. Initiatieven met als doel andere mensen – belangeloos –  te ondersteunen en (als gevolg daarvan) uit hun isolement te halen. Door de verschillen te begrijpen en de overeenkomsten te versterken komen mensen nader tot elkaar en worden zij… Blije Buren! Momenteel richten zij zich vooral op voedsel inzamelen en verspreiden in de stad aan degenen die dat het hardste nodig hebben. EV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Fennis administrator Vredeskerk

 

Beste parochianen,

Al in een eerdere versie van de Vredesklok werd mijn benoeming tot administrator van uw parochie bekend gemaakt. Na ruim een jaar neem ik dit stokje over van

Mgr. Hendriks die sinds 1 juni j.l. onze nieuwe bisschop is.

Daar waar hij vooral leiding gaf aan het bestuur van de parochie, is mij gevraagd mij ook pastoraal voor uw gemeenschap in te zetten, en dat zal ik graag doen. Dit naast mijn hoofdtaak als pastoor van de Nicolaasparochie in deze stad, als administrator van de parochies in het Klaverblad (regio Heemstede) en naast nog enkele taken voor het bisdom. Hoewel het woord ‘administrator’ klinkt alsof ik alleen de administratie van de parochie zou bijhouden, is het veel breder bedoeld en heeft een administrator alle verantwoordelijkheden van een pastoor. Dit laatste kun je echter maar van één parochie zijn, in mijn geval dus de Nicolaas. Toch hoop ik mij ook voldoende te kunnen inzetten voor de Vredesparochie.  Maar wie is die Eric Fennis eigenlijk?

Lees hier verder

 

Keep in touch met de Paus

 

  

Rome Reports en of: Vaticaan

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.

.  Minder dan de collectes zouden zijn,

maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke

 jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!

 

Schenken en erven

 

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris