Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Werkgroep Volwasseneninitiatie

Vanaf eind januari wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden.

Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de Obrechtkerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen.

Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie

Vincent Tuinder.

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre ValkeringKnipsel c.JPG

Lees hier verder

Terugkeer van de zaterdagse familieviering

Zoals in het artikeltje van het parochiebestuur in de vorige Vredesklok reeds is vermeld, is er een enquête gehouden onder de gezinnen met kinderen over de toekomst van de familieviering.  Naar aanleiding van de uitslag (veel belangstelling voor een  viering op zaterdagavond) is in een overleg met een aantal direct-betrokkenen op 7 december jl. is besloten een herstart te maken met de wekelijkse zaterdagse familieviering en wel op 6 januari van het nieuwe jaar, aanvang 18.30 uur. Voorlopig gaat echter de zondagse  familieviering ook nog gewoon door. De tijd zal leren of beide vieringen levensvatbaar zijn. EV

Hoe God verscheen in Amsterdam

Hoe God verdween uit Jorwerd. Dat was het indrukwekkende boek van Geert Mak, waarvoor hij in 1999 de Henriëtte Roland Holst-prijs kreeg. Hij vertelt in dit boek over de veranderingen in het dorpsleven in de 20e eeuw, met het Friese dorp Jorwerd als voorbeeld. Hij beschrijft de oprukkende stad en vertelt over de kerktoren die instortte. Eind 2005 vroeg de bisschop van Haarlem-Amsterdam me of ik deken wilde worden van groot Amsterdam. Er waren mensen om me heen die mompelden: 'Je zult er wel niet veel te doen krijgen, want wie gelooft er nog in Amsterdam? God is toch al lang uit deze stad verdwenen!' Nu ik bijna mijn zilveren jubileum als deken en mijn koperen jubileum als deken van Amsterdam mag vieren, weet ik dat ik ooit nog eens een boek zou willen schrijven met als titel niet Hoe God verdween in Amsterdam, maar Hoe God verscheen in Amsterdam.

Lees hier vooral verder!

Pater Ambro Bakker s.m.a.  Deken van A’dam

 

Bisdombedevaarten

De bedevaart naar Assisi zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen.

 

Zie voor verdere detais (ook over bedevaart naar Lourdes):

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Uitnodiging tot opgave als belangstellende voor de filmclub van de Vredesparochie

Hartelijk welkom bij onze filmclub die ik ook in het nieuwe jaar wil voortzetten voor belangstellenden. Voorkeur van velen gaat uit naar zaterdagmiddag: 1 x per maand.

In de pastorie of naar een bioscoop als daar een film draait die we willen zien. Bij de Rialto-bioscoop in de buurt zijn goede films te zien.

Na afloop - indien gewenst - een drankje.

 

De kosten in de bioscoop: € 8,00 (met een 10-rittenkaart bij Rialto).

Eventueel gratis met Cineville-pas (€19,95/maand). Voor dat geld kan men dan elke dag gratis naar films in aangesloten bioscopen.

 

OF:  Film in de pastorie. Dat kost minder en daarmee dragen we bij aan het groeiende fonds voor de reparatie van de toren van onze kerk.

Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie of thee.

Betaling vooraf bij aanmelding per film op het rekeningnummer, dat u verneemt bij uw eerste aanmelding als belangstellende. Geef u vooraf op bij Annelies Teulings, a.e.teulings@hccnet.nl  of 020-6709079. Bij uw aanmelding hoor ik graag over uw voorkeur voor een soort film.

Samen naar de film met bekenden: ik hoop dat u ook komt!

Uitgebreider informatie kunt u achter in de kerk vinden.

Annelies Teulings

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Afgelopen donderdag, dierbare gasten en parochianen, maakte ik in Studio K aan het Timorplein in Amsterdam-Oost een theatervoorstelling mee, Testament ongekend, waarin zeven amateurspelers, zes vrouwen en één man, allemaal tégen of voorbij de zestig, belangrijke scenes uit hun leven verhaalden en verbeeldden. Duidelijk werd dat verschillenden van hen uit een groter of kleiner katholiek nest kwamen en dat ze allemaal met gemengde gevoelens terugdenken aan hun ouders en aan hun jeugd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, dat is: de generatie die massaal met God, geloof en kerk gebroken heeft. Veel emotionele eenzaamheid, een groot gebrek aan persoonlijke aandacht, aan een werkelijk wáárnemen door ouders van de noden en behoeftes van lichaam, hart en geest van hun kinderen, veel leed dat lang verborgen bleef, veel schrijnend verdriet, veel zielepijn, véél onbegrip, strijd en verwijdering tussen ouders en kinderen bleek er te hebben gespeeld in de levens van de mensen op het toneel.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Kinderkatechese in de Vredeskerk

Vrijdagmiddagclub voor kinderen 8-12 jaar.

Welkom in de pastorie van de Vredeskerk op 9 februari van 16.00-17.15 uur.

Er zijn heel veel verhalen over Jezus. Dit keer horen we een verhaal hoe Jezus mensen beter maakt. We maken er een striptekening van. Leuk om mee te nemen naar de familiemis van 10/11 februari want dan horen we dit verhaal uit de Bijbel voorlezen.

Het is ook het weekend van Carnaval en de vastentijd erna. Dus ook dat komt aan bod.

Kom je ook?

Laat het even weten aan     vschn@hotmail.com

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Stand herstel toren

Stond de teller een paar weken geleden nog op 10.420 euro, inmiddels staat die op 13.615 euro! 77 mensen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Er is echter 33.000 euro nodig (buiten de 44.000 die de verzekering zal betalen). We moeten dus nog flink doorsparen.

Wie in de komende dagen Sinterklaas nog tegenkomt, kan de goedheiligman misschien vragen om een paar ’pietermannen” in onze schoorsteen te gooien ? Het bankrekeningnummer:

NL48 INGB          0000139903        t.n.v. RK Kerkbestuur OLV Koningin vd Vrede