Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                              MAANDAG TM ZATERDAG 12.30 (H..MIS} en daarna tot 15 u. EN NATUURLIJK OP ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

 

Zie de familiepagina.

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

Preken van de paters Passionisten

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

 

Corona-maatregelen

Alle informatie over Corona en de kerken kunt u steeds vinden op de website van het bisdom:  https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4866&t=Bisschoppen+bevestigen+huidige+coronamaatregelen

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Corona / U hoeft zich niet meer aan te melden voor de mis(sen).

 

Paus Franciscus nodigt jou uit

Kom je ook? Er is iets unieks gaande. Paus Franciscus heeft alle katholieken wereldwijd uitgenodigd om actief mee te denken en te praten over de hervorming van de kerk. En het is hem menens! In zijn toespraak bij de opening van de huidige synode bad hij: "Kom, Heilige Geest ... , verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.” In deze synode roept de paus ons op om de komende twee jaar na te denken over onder andere de positie van de leken in de kerk, hoe zij/wij meer zeggenschap kunnen krijgen en hoe we een inclusieve kerk kunnen zijn. Daarmee doelt hij ook op de positie van vrouwen in de kerk.

et Netwerk Katholieke vrouwen lanceert op maandagavond 17 januari a.s. van 20.00-21.00 uur het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’ in een digitale talkshow. De presentatie is in handen van Carlien Geelkerken (o.a. bekend als directeur van het VKMO) en Dominicanes Zr. Holkje van der Veer. Vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen zal Laetitia van der Lans, een praktische toelichting geven op het project. Mgr. De Korte zal als referent Vrouw en Kerk ook een bijdrage leveren. En we gaan in gesprek hoe vrouwen de invul[1]ling ervan voor zich zien. Goed om te weten is dat er voor het publiek gele[1]genheid is tot het stellen van vragen. Voorlopig nog geen fysiek samenkomen, maar er is een digitale vragenlijst voor vrouwen. Via de website van het NKV(Netwerk Katholieke Vrouwen) is het mogelijk om vanaf 17 januari online antwoord te geven op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Aanmelden. Dat kan via: info@unkv.online Op de site www.unkv.online/synode is nog veel meer te lezen over de sy[1]node.

-Vera Schneijderberg, katechiste

 

Lees ook hier verder:

Menu vrouw in onze kerk (google.com)

 

 

 

 

 Pastor Eric

Zondag lezen we het bekende verhaal van de bruiloft van Kana, het eerste echte openbare optreden van Jezus. Het verhaal komt maar één keer in de drie jaar voor, maar spreekt zeer tot de verbeelding. Het gaat hierbij niet slechts om wijn, maar om nieuwe levensmoed, vreugde en blijdschap, hoop en geloof. En dit hebben we zo nodig in deze nog steeds onzekere tijd. Jezus verandert a.h.w. het water van onze angst en onmacht in de wijn van samenzijn, van samen geloven en van samen hopen. Hij stelt er wel een voorwaarde aan: luisteren naar Zijn stem en doen wat Hij ons zeggen zal. Maria zal het de helpers in het verhaal al zeggen, en door zo te doen kan er dus een wonder gebeuren. Het zal ons hopelijk ook nieuwe kracht geven.

-Pastoor Eric Fennis

 

 Lees hier de preken van pastoor Eric  en andere voorgangers.

 

Keep in touch met de Paus

 

 

Rome Reports

 

 

 

 

 

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

 

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar het parochiesecretariaat.