Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Mistijden

MA DI WO VR  09.30 u. H.Mis

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO TU WE FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

 

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

Alpha cursus

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 

Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Week van gebed voor de eenheid van christenen

Afbeelding met tekst, pentekening

Automatisch gegenereerde beschrijvingHet was een mooi gebeuren op 18 januari. Na een heerlijke maaltijd in de Oranjekerk ging de wandeling naar de Oud Katholieke kerk voor een gebedsdienst en daarna nog een hapje en een drankje. Er waren ca 25 deelnemers uit de verschillende kerken, waarvan 9 uit de Vredeskerk. Dus dat was een mooie opkomst! EV

 

Feest Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Op donderdag 2 februari om 18.30 uur vieren wij het feest van de opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. Voorafgaand aan de viering is de kaarsenwijding en een korte processie naar de Mariakapel.

Achter in de kerk ligt meer informatie over de achtergronden van dit feest.

Op vrijdag 3 februari kunt u in de viering om 09.30 uur de Blasiuszegen ontvangen. U bent op beide dagen (en andere dagen!) van harte welkom!

 

Afscheid…….

moesten wij helaas nemen van pater

Gregory Brenninkmeijer die eind januari gaat verhuizen naar Nijmegen; naar een zorgcentrum van de Jezuïeten.

Pater Gregory heeft maar liefst bijna 33 jaar assistentie verleend in de Vredeskerk. Hij kwam in 1990, toen pastor Reuzenaar nog de scepter zwaaide, 1 x in de maand op zondag.  Later wat minder, maar ook nog heel regelmatig. Maar nu begint de oude dag zijn tol te eisen met de nodige fysieke ongemakken.

Pater Gregory was nog bij ons op zondag 8 januari  Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al die jaren bij ons in de Vredeskerk! Elly Visser

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 

 

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijving Deze zondag horen we in het evangelie de bekende zaligsprekingen. Dat zijn acht uitspraken van Jezus die vertellen dat het niet op de eerste plaats gaat om succes in deze wereld. Maar hoe we moeten leven als wij toe willen groeien naar eeuwig geluk.

De zaligsprekingen vormen samen een portret van Jezus. Hij is arm van Geest. Dat wil zeggen: Hij weet zich afhankelijk van zijn Vader. Hij is de treurende, die bedroefd is over de zonden. Hij is de zachtmoedige, die ons met tederheid benadert. Hij hongert en dorst naar gerechtigheid, naar een goede verhouding met God. Hij is de barmhartige, die ons Gods eigen barmhartigheid laat ondervinden. Hij wordt vervolgd, beschimpt en van allerlei kwaad beticht. En ze zullen Hem ervoor kruisigen. Maar groot is zijn loon in de hemel. Er wordt in het evangelie meer dan eens benadrukt dat wij Jezus moeten volgen. Dat betekent in de praktijk dat wij de zaligsprekingen in ons leven een plaats moeten geven. Wie dat doet heeft niet altijd een makkelijk aards leven. Jezus spreekt niet voor niets van de moeizame weg en de nauwe poort, die bij de weg naar de hemel horen. Maar wie echt met Jezus verbonden wil leven volgt net als Hij de weg die naar de hemel leidt.  Pastoor-deken Eric Fennis

 

Pastoor Fennis zal op zaterdag 28 januari a.s. door de bisschop geïnstalleerd worden tot deken van het dekenaat Amsterdam. Dat zal gebeuren tijdens een feestelijke Evensong in de Nicolaasbasiliek. Iedereen is daarbij van harte welkom. De viering begint om 17.00 uur.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingWerkgroep Volwasseneninitiatie

In januari wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden.

Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen.

Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastoor Eric Fennis of aanmelden via email amsterdam.vredeskerk@gmail.com.

Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie Vincent Tuinder

 

 Keep in touch met de Paus

Rome Reports