Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

GROENE KERKENDAG 2017

Op zaterdag 7 oktober vindt voor de zesde keer de Groene Kerkendag plaats!
De dag is bedoeld voor iedereen die met zijn/haar kerk duurzame stappen wil zetten. Het thema dat tijdens de dag centraal staat is: Groen & Eerlijk.

Locatie: Hamseweg 40 te Amersfoort (Hoogland).
Aanvang: 10.00 uur, vanaf 9.30 een fair-trade kop kofie/thee. 
Kosten: 10 euro (incl. een heerljke biologische lunch).

 

 

Familiemis

Bij wijze van proef is de familiemis elke zondag om 09.30 uur t/m 8 oktober in de Vredeskerk.

Dierenzegening 2017

IM000007Op woensdag 4 oktober om 16.00 uur is weer de jaarlijkse dierenzegening, voor de 19e keer. En nog steeds is er veel animo  voor deze viering, van zowel parochianen als buurtgenoten. Dit jaar hebben we niet iemand van een dierenorganisatie uitgenodigd, maar wordt aan het eind van de viering een  tegel opgehangen bij het Franciscusbeeld met de afbeelding van Sint Franciscus met de wolf. Pastor Valkering heeft de tegel gekregen van een mevrouw die een tijdje geleden in het Hospice Veerhuis is gestorven.

Akolieten bij de Paus

Veli en Ines, twee van onze trouwe acolieten, zijn voor hun studie een jaartje in Colombia, hun tweede thuisland. Toen de Paus onlangs in Bogota was zijn ze met vele medestudenten de Paus gaan toejuichen. “Ëen echt leuke experienceappte Ines.

VeliInes kl.jpg

 

Vredesweek 2017

Van 16  t/m 24 september wordt de Vredesweek gehouden. Een week waarin PAX Christi aandacht vraagt voor een vreedzame benadering van conflicten die overal in de wereld levens verwoesten. PAX brengt kennis, kracht en mensen bij elkaar voordat ene doel: Vrede nu! Op www.vredesweek.nl vindt u alle activiteiten waaraan u tijdens de Vredesweek kunt bijdragen.

Film in de pastorie: “silver screen project”.

In samenwerking met de GG&GD worden film-middagen georganiseerd, o.a. in de pastorie van de Vredeskerk. Nadere info hier en/of bij:

Annelies Teulings  a.e.teulings@hccnet.nl              020-6709079

Eerste biënnale in de Heilige Driehoek

 

De Heilige Driehoek is een gebouwencomplex in Oosterhout bestaande uit drie kloosteres. Het oudste klooster is de priorij Sint-Catherinadal, een Norbertinesseklooster gevestigd in het beeldschone slotje De Blauwe Camer.  Het tweede klooster is de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de Benedictinessen. Het derde de Sint-Paulusabdij, gebouwd door de beroemde architect Dom van der Laan, waar de beweging Chemin-Neuf zich heeft gevestigd.

Niet lang geleden heeft Guus van den Hout, oud directeur van het Catharijneconvent te Utrecht in samenwerking met de zusters in Oosterhout het plan opgevat om een Biënnale, dat is een tweejarig terugkerende tentoonstelling, te organiseren. Dit met als doel om beeldende kunstenaars in contact te brengen met de rijke spirituele tradities van de kloosters. De bedoeling was om moderne kunstenaars opdracht te geven om speciaal voor de schitterende ruimtes in de kloosters een kunstwerk te maken. Nu is het zover. 15 september gaat de eerste Biënnale van start, gewijd aan het thema 'De Liefde' De tentoonsteling duurt tot 22 oktober.

Bijzonder aan deze tentoonstelling is niet alleen dat de kunstenaars een dialoog mogen aangaan met de wereld van het klooster, maar ook dat iedere kunstenaar een dag toegewezen krijgt om zich te presenteren. De gegevens hierover en anderen zijn te vinden op de website: www.kunstindeheiligedriehoek.nl.

In de hedendaagse kunst is religie vaak een taboe. Hierdoor wordt de kunstenaar steeds weer gedwongen zich te richten op het actuele of het autobiografische. Kunst is echter altijd verbonden geweest met het religieuze. Kunst en religie hebben een gemeenschappelijk lot. Verdwijnt de religie dan verdwijnt de kunst, de geschiedenis heeft ons dat geleerd. Dit initiatief  in De Heilige Driehoek brengt kunst en religie weer samen. Daarom alleen al verdient deze expositie onze aandacht en onze aanmoediging.

 

 

 

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

"Ik verzeker jullie, als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zúllen ze het krijgen van mijn vader in de hemel." Ik denk veelgeliefden: wérkelijke eensgezindheid op aarde tussen mensen, mensen die zich bij elkaar volkómen veilig, geborgen en thuis voelen, dat ís al de hemel - of minstens een voorproefje ervan. En dáárbij vallen alle noden en vragen die mensen kunnen hebben in het niet en misschien wel helemaal weg. "Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik", de gekruisigde, de verrezen Heer, "daar ben ik in hun midden." Wát wil je dan nog meer? Door Hem en met Hem en in Hem wordt elk verslijten aan elkaar en worden alle wonden geheeld. Mogen wij het ervaren.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Kinderkatechese in de Vredeskerk

Op 30 oktober start voor kinderen van 7-9 jaar de kinderkatechese. Een blad met meer informatie ligt achter in de kerk. Alle ouders met kinderen in de bedoelde leeftijdsgroep krijgen nog bericht. Aanmelden (rn nadere informatie) kan bij Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com of telefonisch op 06-41116890

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

 

Franciscimabue_eBisdombedevaart naar Assisi 2018

De bedevaart zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen. De busreis is van 28 april t/m 6 mei 2018 en zal tussen 800 en 850 euro gaan kosten. De vliegreis is van 30 april t/m 5 mei 2018 en zal 750 tot 800 euro kosten. De definitieve prijzen zullen later bekend worden gemaakt.

Er hebben zich inmiddels al verschillende ambassadeurs gemeld die de bedevaart willen promoten in hun parochie, maar er zijn er nog meer nodig. Dit geldt ook  voor reisleiders en gidsen.

In september zullen er een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd worden voor ambassadeurs en pastores.

Achter in de kerk ligt uitgebreider informatie over deze bedevaart en daar staat ook in bij wie u zich kunt melden voor vragen, reisleiding e.d.

 

Vooraankondiging - 5 jaar Veiligheidpact tegen Discriminatie

Het Veiligheidspact tegen discriminatie viert haar eerste jubileum op zondagmiddag 1 oktober 2017.
We nodigen u graag uit hierbij te zijn!
Waar: Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam
Hoe laat: Bloementocht*: 12:30 Programma: 14:00 tot 17:00

Het Veiligheidspact tegen discriminatie werd gelanceerd op 30 september 2012 in de Westerkerk. Juist in deze tijd van polarisatie en oplopende spanningen is het Veiligheidspact nog volop actueel.
De essentie van het Pact is dat je, hoezeer je ook van mening mag verschillen, voor elkaar opkomt en elkaar indien nodig actief bescherming biedt, desnoods tegen mensen uit je ‘eigen groep’. Uniek is dat niet alleen het statement centraal staat, maar ook de bereidheid concreet in actie te komen in de buurt, bij gebedshuizen, op school en in de (sociale) media om discriminatoir geweld tegen te gaan.
We vieren dat de afgelopen vijf jaar het Veiligheidspact tegen discriminatie meer en meer steun heeft gekregen en dat we het concreet betekenis hebben gegeven. We staan echter ook stil bij de noodzaak voor het Veiligheidspact anno 2017.
Met mensen die het pact al eerder steunden, mensen die er meer over willen weten en mensen die het vanaf nu willen steunen, met politici, diverse sprekers, een culturele uitsmijter en met kinderen staan wij stil bij de waarde van het Veiligheidspact anno 2017.
We blikken terug en kijken naar de toekomst.
Zorg dat u erbij bent, zet het vast in de agenda!
Het definitieve programma volgt!
* De bloementocht gaat onder meer langs het homomonument, het Anne Frankbeeldje, de Fatih moskee, de Syrisch-orthodoxe kerk en andere symbolische plekken en gebouwen