logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR (soms tot 17 u) EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

                                                                                                                                          facebook-seo-google.png

youtube-icon.png

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

Uiteraard in deze (corona-)periode GEEN bijeenkomsten

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven

aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Zie ook de pagina bidden voor nog een ander passend gebed

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 

Eric Fennis administrator Vredeskerk

Beste parochianen,

Eric Fennis.jpgAl in een eerdere versie van de Vredesklok werd mijn benoeming tot administrator van uw parochie bekend gemaakt. Na ruim een jaar neem ik dit stokje over van

Mgr. Hendriks die sinds 1 juni j.l. onze nieuwe bisschop is.

Daar waar hij vooral leiding gaf aan het bestuur van de parochie, is mij gevraagd mij ook pastoraal voor uw gemeenschap in te zetten, en dat zal ik graag doen. Dit naast mijn hoofdtaak als pastoor van de Nicolaasparochie in deze stad, als administrator van de parochies in het Klaverblad (regio Heemstede) en naast nog enkele taken voor het bisdom. Hoewel het woord ‘administrator’ klinkt alsof ik alleen de administratie van de parochie zou bijhouden, is het veel breder bedoeld en heeft een administrator alle verantwoordelijkheden van een pastoor. Dit laatste kun je echter maar van één parochie zijn, in mijn geval dus de Nicolaas. Toch hoop ik mij ook voldoende te kunnen inzetten voor de Vredesparochie.  Maar wie is die Eric Fennis eigenlijk?

Lees hier verder

Hervatting vieringen met 100 bezoekers per 5 juli

Vanaf  5 juli  mogen er weer 100 mensen (exclusief “personeel” zoals zangers, koffiezetters, altaarassistenten) deelnemen aan de vieringen.  In de Vredeskerk zijn er nooit meer dan 100 mensen in een normale hoogmis. Wij hoeven dan ook geen reserveringssysteem te hanteren.

Op de banken zijn inmiddels markeringen aangebracht op 1,5 mtr, zodat u goed kunt zien waar u mag zitten.  Mensen die bij elkaar in 1 huis wonen, mogen gewoon bij elkaar gaan zitten. Bij de ingang zullen mensen staan die u verzoeken uw handen te ontsmetten en de 1,5 mtr (ook bij de kapellen, bij het kaarsjes branden!) goed in acht te nemen. Het is voor onze eigen veiligheid tenslotte.

Er  is ook koffie, mits iedereen zich ook daar houdt aan de vereiste afstand.

Het is niet de bedoeling om bij de koffietafel te blijven staan. De kerk is groot genoeg om een eindje verderop uw koffie op te drinken.  Mocht het koffie drinken toch problemen gaan geven, dan moeten we daar helaas mee stoppen. 

De beide nooduitgangen zijn open (zoals elke zondag) zodat mensen die goed ter been zijn via die uitgangen  de kerk kunnen verlaten. Hierdoor wordt te veel drukte bij de hoofduitgang voorkomen.

Corona onder controle, we moeten het SAMEN doen!  Elly Visser

Plan oorlogsgedenkteken

Beste mensen,

Het Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft, zoals u misschien weet, buurtbudgetten beschikbaar gesteld. Alle bewoners kunnen plannen indienen om hun buurt op een of andere manier te verbeteren.

Buurt De Pijp/Rivierenbuurt heeft, net als andere buurten, 100.000 euro gekregen voor plannen die door buurtbewoners worden ingediend. Idee-en ontstaan in Coronatijd spelen ook een rol.

Nu was dat op 4 mei bij de Vredeskerk het geval: wij hadden een trompettist die de Taptoe en het Wilhelmus vanuit de toren heeft gespeeld. De buurtbewoners hadden we geďnformeerd en er stonden er een aantal op het plein en achter hun ramen. Bij een paar aanwezigen is toen het idee ontstaan van een gedenkteken aan de kerk en dat als plan  in te dienen. Met instemming van het parochiebestuur zijn  Han de Goede, Hans Hart, Nisan Sarican en ondergetekende aan de slag gegaan.

U kunt het plan lezen in bijgaande link.  We hebben minimaal 50 likes nodig, willen we door kunnen naar de volgende ronde. Liken kan tot 10 juli.

Als u ons voorstel wilt steunen, heel graag. Het kan ook via facebook.

Op deze manier kunnen we als kerk ook weer wat meer naar buiten treden en meer betekenen voor de buurt/wijk.

https://buurtbudgetzuiddepijprivierenbuurt.amsterdam.nl/plan/16705

Hartelijke groet,Elly Visser, parochiesecretaris

  Wisseling van de wacht

 

Op 1 juni, als Mgr. Punt met emeritaat gaat, zal Mgr. Hendriks hem opvolgen. Hij is daarmee dan de nieuwe (en enige) bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Voor Mgr. Hendriks is het bisschopsambt en de taak van administrator van de Vredeskerk niet  goed te combineren.

Pastoor Eric Fennis (49) is echter bereid gevonden om de taak van administrator van de  Vredeskerk op zich te nemen. Na eerst jaren als diaken gewerkt te hebben, is hij op 18 juni 2019  tot priester gewijd. Sinds september 2018 is hij verbonden aan de Sint-Nicolaasbasiliek. Hij is  tevens de secretaris-generaal van het bisdom.

Wij zijn Mgr. Hendriks bijzonder erkentelijk voor de tijd dat hij als administrator van de  Vredeskerk is opgetreden en waarin wij nooit vergeefs een beroep op hem deden.

Rest mij nog om, namens het gehele parochiebestuur, pastoor Eric Fennis hartelijk welkom te heten en hem een goede tijd als onze administrator toe te wensen.  Met vriendelijke groet,  Hans Hart, secretaris parochiebestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte. Tot heden is op deze manier (en met GIVT) toch 2822 euro ontvangen over de afgelopen  3 maanden.  Minder dan de collectes zouden zijn, maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Keep in touch met de Paus

 

 Rome Reports en of: Vaticaan

 

Wijn   (-Leo Jacobs)

 

‘’Ook dit gaat voorbij’’, zei Bhagwan Sri Rajneesh ooit tegen een klagende sanyassin. Hij voegde er aan toe dat dit ook geldt wanneer betere tijden zijn aangebroken.

 

Nu er uitzicht is op betere tijden vragen wij ons af wat dat betekent voor ons geestelijk leven. Wat hebben wij de afgelopen tijd daarin het meest moeten ontberen ?

Lees verder op de pagina PREKEN

 

Paus Franciscus neemt beslissing over positie pastoor Pierre Valkering

Haarlem, 20 juni 2020 - Na een procedure van ruim een jaar heeft Paus Franciscus besloten dat pastoor Pierre Valkering geschorst blijft en dat zijn ontslag (ontneming van het ambt) als pastoor van de parochie van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede (Vredeskerk) te Amsterdam definitief is. De pastoor was vorig jaar in Rome in beroep gegaan tegen deze besluiten van toenmalig bisschop Jozef Punt. Lees hier het hele bericht