Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

Schenken en erven

 

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Naar de mis in coronatijd

 

Wilt u naar de zondagsmis (10.30 u) komen? Dan moet u zich van te voren opgeven.  Dat kan hier  U hoort dan vrijdags tevoren of u bij de eerste 30 aanmelders (m/v) hoort.

NB: de mis van 14 maart is al voltekend

De zaterdagmis van 12.30 wordt vorm gegeven als de zondagmis, dus met wierook, preek, de lezingen van de zondag en enige muzikale opluistering. De mis is in de grote kerk (dus niet in de zijkapel).

Voor de doordeweekse missen van maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag  12.30 hoeft u zich niet in te schrijven.

 

Toelichting op de situatie m.b.t. oud-pastoor Valkering

Beste parochianen en betrokkenen van de Vredesparochie,

Op deze pagina treft u een overzicht van de kant van het bisdom met betrekking tot de situatie rond onze oud-pastoor Pierre Valkering.

Dit overzicht is door verschillende van u aan de bisschop gevraagd en deze heeft daar graag gehoor aan willen geven.

Wij sturen het dus (via de website) namens hem aan u door.

 

Vriendelijke groet,

Het Parochie Bestuur

 

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuďeten

 

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuďeten. De teksten zijn geschreven door jezuďet Bert Daelemans.
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.40dagenretraite.org

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

 Pastor Eric

 

We zijn nu zo’n anderhalve week op weg naar Pasen. Het mooie weer geeft ons de broodnodige energie en de natuur ontluikt door de zon en de zachte temperaturen razendsnel. Er zijn al veel kleuren te zien en het stemt allemaal hoopvol. De veertigdagentijd is kerkelijk de tijd op hoopvol ergens naar uit te zien, namelijk het nieuwe leven dat ons allemaal gegund wordt, zeker innerlijk als wij door bezinning, bidden en een beetje extra vasten ons leven eens onder de loep mogen nemen en ons laten leiden door Gods barmhartigheid en liefde. In Jezus mogen we ervaren hoe God een mensenleven bedoeld heeft en weten we dat we gedragen worden in de wisselvalligheden van ons eigen leven.

Laten we daarom deze tijd gebruiken om ons   op Pasen voor te bereiden en ons fundament van geloof, hoop en liefde weer extra te versterken in deze tijd die veel van ieder van ons vraagt.

Met een hartelijke groet,

Pastor Eric Fennis

 

Keep in touch met de Paus

 

  

Rome Reports en of: Vatica

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.

.  Minder dan de collectes zouden zijn,

maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke

 jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!