Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Naar de mis in coronatijd

Met ingang van 8 mei vervalt de zaterdagse hoogmis. We mogen vanaf volgende week nl met 70 mensen op zondag naar de hoogmis. Dat is ex personeel en koren, dus we komen dan een heel eind. Er hoeft dan ook niet meer te worden gereserveerd. Wat een verademing!

 

Meimaand-Mariamaand

Vanaf 1 mei zullen de Mariavaandels weer in de kerk hangen voor 1 maand.

De rozenkrans wordt al heel lang elke dag gebeden en daarmee gaan de trouwe bidders en bidsters uiteraard in mei ook gewoon door. U kunt zich aansluiten als u wilt, elke dag na de viering van 12.30 uur.

 

Preken van de paters Passionisten

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 Pastor Eric

Deze zondag vieren we al weer de zesde zondag van Pasen. We gaan op naar Hemelvaartsdag en zullen met de leerlingen naar boven staren. Maar we mogen ook de stem van de engelen horen die zeggen: ‘wat staan jullie naar de hemel te kijken? Ga aan de slag en verkondig de goede boodschap van het evangelie! Een mooie opdracht in een tijd van veel onzekerheid. Een houvast ook, omdat we in alle wisselvalligheden van het leven toch op de aanwezigheid van de verrezen Heer mogen blijven vertrouwen.

Pastoor Eric Fennis

 

Keep in touch met de Paus

 

Rome Reports en of: Vatica

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.

.  Minder dan de collectes zouden zijn,

maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke

 jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!