Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Mistijden

MA DI WO VR  09.30 u. H.Mis

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO TU WE FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

 

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Alpha cursus

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 

Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

Bezinningsdag op zaterdag 15 oktober

Enkele dames die zich in Amsterdam bezig houden met de Eucharistische aanbidding organiseren op 15 oktober een aanbiddingsdag in de

Vredeskerk. Aanvang 10.30 uur en afloop om 16.00 uur.

Om 12.30 is de Eucharieviering waarin Mgr. Hendriks en pastoor Fennis

zullen voorgaan. Iedereen is de hele of een deel van de dag van harte 

welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd, maar een lunchpakket moet u zelf meenemen. Meer  informatie vindt u op de flyers achter in de kerk.

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 

 

Dierenzegening

Afbeelding met illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijvingOp dinsdag 4 oktober om 16.00 uur is er weer de traditionele dierenzegening in onze kerk. Voor de 24e keer. De afgelopen 3 jaar is het door Corona wat minder

geweest qua tweebenigen en viervoeters, maar we hopen nu weer op wat meer belangstelling. Iedereen is met zijn dier (maar ook zonder dier) van harte welkom.

Pastoor Fennis zal de dieren zegenen.

 

Oktobermaand-Rozenkrans/Mariamaand

Net als in mei, zal ook nu weer een Mariabeeld voor de

altaartafel worden geplaatst, aan beide kanten voorzien van bloemen. U kunt zelf ook bloemen meenemen voor Maria.

Ook zullen onze prachtige Mariavaandels in de maand oktober in de kerk worden opgehangen.  Dat geldt ook voor onze andere vaandels die het hele jaar op zolder hangen. Dan kan iedereen er weer eens van genieten! E.V.

 

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’: het belang van een open kerk.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingEen boek door Rob Mascini als reflectie op de kerksluitingen die hij zelf heeft meegemaakt in diverse steden in het bisdom. Deze kerksluitingen (en elders nog meer) hebben veel mensen pijn gedaan, ook hem. Mascini vraagt zich af of we met al die sluitingen wel op de goede weg zijn.

In de jaren dat Mascini in communistisch Oost-Europa moest werken, zag hij de dichtgetimmerde kerken, God moest weg. Gelukkig zijn die kerken nu weer open, dankzij de inzet van dorpelingen en wijkbewoners. Al kwamen zij zondags niet in de kerk; zij koesterden het gebouw als een heilige plaats.

En nu, in Nederland, sluiten we onze kerken zelf.

Mascini vertelt over de kerken zonder priesters die hij bijv. in Afrika bezocht. Daar zie je wat een kerkgebouw voor mensen betekent. De kerk is er niet alleen voor de zondagse eucharistie.

In onze streken wordt de kerk op zondag leger en leger. Tegelijkertijd zien we hoe belangrijk het is dat de kerkdeur openstaat voor een kaarsje of zomaar even in de stilte zijn.

In zijn boek pleit hij ervoor dat we op talloze manieren ons hart en onze kerkdeur wijd open zetten voor mensen, die elkaar en God zoeken: maatschappij betrokken, spiritueel, oecumenisch en diaconaal. Missionair zou je kunnen zeggen.

Ook zegt hij niet te snel te geloven dat de centen op zijn of dat er te weinig priesters zijn. Vertrouw de mensen van wie de kerk is, geef verantwoordelijkheid aan hen die voor de kerk zorgen. Niemand is te oud. En grijze haren spreken nog steeds van wijsheid. De kerk is van hen, de lokale mensen. Zij hebben hem gebouwd met dubbeltjes en kwartjes.

Mascini hoopt met zijn boek 'Nog is het licht in de tempel niet gedoofd' een bijdrage te kunnen leveren aan een nieuw elan in onze kerk, missionair, diaconaal en spiritueel! U kunt het boek voor €19,99 bij www.boekscout.nl bestellen.

 

Het boek is ook een van de onderwerpen van gesprek op de Inspiratie dag op

1 oktober as. in de  Willibrorduskerk in Heiloo. Meer informatie hierover vindt  u op de leestafel. Tot 26 september kunt u zich voor deze dag aanmelden.

 

PS: Wij weten met onze open kerk maar al te goed dat Mascini gelijk heeft!

Die dagelijkse open kerk van ons bestaat volgend jaar 25 jaar trouwens. In juni 2023 om precies te zijn. EV

 

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijvingWe mogen terugkijken op een prachtig start van het nieuwe werkjaar en een gezellige lunch voor de vrijwilligers op zondag 11 september j.l.

De viering was extra feestelijk en ontroerend door de doop van de kleine Aiven en de ziekenzalving van een aantal parochianen. Ook vanaf deze plek nogmaals dank voor allen die zich daarvoor zo hebben ingezet. 

Maar ook deze zondag vieren we weer ‘feestelijk’ eucharistie, omdat iedere viering een uiting van dankbaarheid mag zijn. Ook al omdat we al onze vreugde en verdriet niet alleen met God, maar ook met elkaar mogen delen. Deze zondag nodigt ons bij monde van de apostel Paulus uit om de ‘goede strijd van het geloof’ te voeren met als doel het eeuwig leven. En de andere lezingen laten ons zien waar wij deze strijd kunnen beginnen. Wij leven, ondanks dat een deel van de bevolking het financieel moeilijk heeft, toch in een welvarend deel van de wereld. Jezus waarschuwt ons echter keer op keer voor de verlokkingen van de wereld. Zij kunnen ons afstompen en blind maken voor God en de noden van de mensen om ons heen. En ons wordt ook deze zondag weer de vraag gesteld of wij in de woning van ons leven nog ruimte en plaats hebben voor de Heer van eeuwig leven. Hij staat immers telkens opnieuw voor de deur en klopt. Aan ons dus om de deur van ons hart voor Hem te openen. 

Pastoor Eric Fennis

 

 Start kinderkathechese

Hallo kinderen en ouders. De catechesegroepen gaan weer van start!

Zaterdag 3 september doen we dit feestelijk.

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijvingWe beginnen met een familiemis om 17.00 uur !

Zo kunnen we na afloop van de mis in de pastorie nog even gezellig samen zijn met ouders en kinderen. En is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van hapje/drankje.

We zullen ook het catecheseprogramma van dit jaar toelichten.

Verder hopen we weer op een groep van jongste kinderen en een groep

die hun 1e H. Communie wil gaan doen. Dit jaar zijn er waarschijnlijk ook kinderen die het Vormsel willen ontvangen.

Wij hebben er zin in om er een mooi jaar van te maken!

Zie het jaarprogramma op de pagina VIERINGEN

Namens het catecheseteam: Vera en Apollonia

Twee jarige paters

Op 6 oktober hoopt pater Frans Mulders 85 jaar te worden.

En een dagje later is Pater Gerard Noom aan de beurt: die wordt op

7 oktober 88 jaar!

Wij feliciteren beiden heel hartelijk met hun gezegende leeftijd en wensen hen nog menig jaar in goede gezondheid! E.V.

 

Keep in touch met de Paus

Rome Reports