Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG TIJDENS DE MISSEN

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Twee hoogfeesten

 

Op zaterdag 7 augustus gedenken wij dat de kerk 97 jaar geleden werd ingewijd door de toenmalig bisschop van Haarlem, Mgr. Callier. Dit jaar vieren wij dit feest op zondag 8 augustus met een feestelijke hoogmis en koffie met iets lekkers daarna. Uiteraard met aangepaste zang door het koor van de Lieve Vrede. Pater Mark-Robin Hoogland zal de voorganger zijn

Een week later, op zondag 15 augustus, vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en tevens het titelfeest (patroonsfeest) van onze kerk. I.v.m. Corona laten we de korte processie rond de kerk dit jaar nog achterwege, maar er is wel de bloemenhulde aan Maria. U kunt zelf (liefst witte of blauwe) bloemen meenemen, maar ze zijn ook in de kerk verkrijgbaar en na afloop is er koffie mèt en een glaasje met een versnapering. Het Salve Reginakoor zingt en pastoor Eric gaat voor.

 

 “Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 

 

 

 Pastor Eric

 

Houdt even schrijfpauze

 

 

 

 

 

 

 

Keep in touch met de Paus

 

 

Rome Reports

 

 Preken van de paters Passionisten

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.