Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Activiteiten bij het Plein van Siena, Rijnstraat 109

Iconen schilderen, vanaf 4 oktober, 11 woensdagen. Kosten: 220 euro, incl. materiaal. Opgeven kan via                 info@pleinvansiena.nl

Stilte en meditatie op 3 oktober van 10-11 uur. U kunt gewoon    binnenlopen.

Lunchconcert  (cello) op 19 oktober van 12.30-13.15 u

Meer informatie kunt u vinden op www.pleinvansiena.nl

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

 

Familiemis

Bij wijze van proef is de familiemis voorlopig elke zondag om 09.30 uur in de Vredeskerk.

Dierenzegening 2017

039klein.jpgOp woensdag 4 oktober was er weer de jaarlijkse dierenzegening, voor de 19e keer.  Aan het eind van de viering werd een  tegel opgehangen bij het Franciscusbeeld met de afbeelding van Sint Franciscus met de wolf. Pastor Valkering heeft de tegel gekregen van een mevrouw die een tijdje geleden in het Hospice Veerhuis is gestorven.

frans 3.jpg

Film in de pastorie: “silver screen project”.

In samenwerking met de GG&GD worden film-middagen georganiseerd, o.a. in de pastorie van de Vredeskerk. Nadere info hier en/of bij:

Annelies Teulings  a.e.teulings@hccnet.nl              020-6709079

 

Franciscimabue_eBisdombedevaart naar Assisi 2018

De bedevaart zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen. De busreis is van 28 april t/m 6 mei 2018 en zal tussen 800 en 850 euro gaan kosten. De vliegreis is van 30 april t/m 5 mei 2018 en zal 750 tot 800 euro kosten. De definitieve prijzen zullen later bekend worden gemaakt. 

 

Het Wereldhuis centrum voor informatie, scholing en cultuur voor migranten zonder papieren

 

In Amsterdam leven naar schatting ongeveer 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, maar ook mensen die asiel zochten, via huwelijksmigratie of mensen die slachteroffer zijn geworden van vrouwenhandel.

 

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het Wereldhuis, een plek voor ontmoeting, informatie, scholing en cultuur. In het wereldhuis gaan we uit van de kracht van mensen. Hier zijn mensen zelf actief, veel van de organisatie of activiteiten worden gedaan door vrijwilligers uit de doelgroep zelf. Wij willen mensen ondersteunen in wat zij tegenkomen in hun leven en ruimte bieden om weer verder te gaan kijken naar de toekomst.

 

Wij zijn hiervoor op dit moment op zoek naar:

 

Buddy’s voor mensen zonder papieren

Verdere info hier

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Oktober – rozenkransmaand

 

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze aan Maria gewijde parochie onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en in deze gebedsvorm  te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in de kerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt.

Oktober is vanouds de rozenkransmaand. Laten wij daar dus iets mee doen en aldus de naam van onze kerk en de patrones ervan eer aan doen. In oktober in aansluiting op de dagelijkse mis  (niet op zondag). In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

 Pierre Valkering, pr. 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Kinderkatechese in de Vredeskerk

Op 30 oktober start voor kinderen van 7-9 jaar de kinderkatechese. Een blad met meer informatie ligt achter in de kerk. Alle ouders met kinderen in de bedoelde leeftijdsgroep krijgen nog bericht. Aanmelden (rn nadere informatie) kan bij Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com of telefonisch op 06-41116890

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Marcus helemaal

 

Op de eerste zondag van de Advent begint altijd het nieuwe kerkelijk jaar. In het jaar 2017-2018 is dat het zogenaamde 'B-jaar'. In dat jaar worden de evangelielezingen uit het Marcusevangelie genomen, het kortste en oudste evangelie. Een aantal teksten uit dit evangelie wordt in de liturgie voorgelezen en wordt bepreekt. Maar vele teksten worden ook niet voorgelezen en zijn om die reden bij veel zondagse kerkgangers onbekend. Om die reden willen wij op twee dinsdagavonden voorafgaand aan de komende Advent, op 21 en 28 november, het hele Marcus-evangelie doen klinken en onze indrukken met elkaar uitwisselen. Beide avonden beginnen om 20u (stipt!) en eindigen om 22u. Het eerste uur luisteren wij samen naar de tekst. Het tweede uur spreken wij met elkaar. Op dinsdagavond 19 december volgt een derde avond, waarop een algemene inleiding (auteur, achtergronden etc.) op het Marcus-evangelie wordt gegeven. In januari wordt de reeks vervolgd met het bespreken van specifieke teksten. Data daarvan worden nog bekendgemaakt.

Begeleiding: pastor Pierre Valkering

Opgave: bij het parochie-secretariaat van de Vredesparochie: Elly Visser

E-mail: e.m.visser@planet

Telefoon: 020-6626909

Adres: Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam

 

Kosten: vrijwillige bijdrage (naar draagkracht, richtbedrag E 5,--).

Meenemen: schrijfmateriaal.

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com