Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                              MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

 

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

        

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

 

Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming

 

15 augustus valt dit jaar op zaterdag. Op die dag vieren we niet alleen de Ten Hemelopneming van Maria, maar ook het titelfeest/patroonsfeest van onze kerk. De viering is om 19.30 uur en pastor Eric Fennis en diaken Jan ter Maat gaan voor. Een delegatie van het Salve Reginakoor zingt. Hopelijk krijgen we van de gemeente ook toestemming voor een korte processie rond de kerk. In verband met Corona is dat nog niet helemaal duidelijk. Na afloop is er uiteraard ook een hapje en een drankje (op de 1,5 mtr).

U bent ook hier van harte welkom!

De viering om 12.30 uur gaat die dag niet door. EV

 

Eric Fennis administrator Vredeskerk

Beste parochianen,

Al in een eerdere versie van de Vredesklok werd mijn benoeming tot administrator van uw parochie bekend gemaakt. Na ruim een jaar neem ik dit stokje over van

Mgr. Hendriks die sinds 1 juni j.l. onze nieuwe bisschop is.

Daar waar hij vooral leiding gaf aan het bestuur van de parochie, is mij gevraagd mij ook pastoraal voor uw gemeenschap in te zetten, en dat zal ik graag doen. Dit naast mijn hoofdtaak als pastoor van de Nicolaasparochie in deze stad, als administrator van de parochies in het Klaverblad (regio Heemstede) en naast nog enkele taken voor het bisdom. Hoewel het woord ‘administrator’ klinkt alsof ik alleen de administratie van de parochie zou bijhouden, is het veel breder bedoeld en heeft een administrator alle verantwoordelijkheden van een pastoor. Dit laatste kun je echter maar van één parochie zijn, in mijn geval dus de Nicolaas. Toch hoop ik mij ook voldoende te kunnen inzetten voor de Vredesparochie.  Maar wie is die Eric Fennis eigenlijk?

Lees hier verder

 

 Plan oorlogsgedenkteken

Beste mensen,

Het Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft, zoals u misschien weet, buurtbudgetten beschikbaar gesteld. Alle bewoners kunnen plannen indienen om hun buurt op een of andere manier te verbeteren.

Buurt De Pijp/Rivierenbuurt heeft, net als andere buurten, 100.000 euro gekregen voor plannen die door buurtbewoners worden ingediend. Idee-en ontstaan in Coronatijd spelen ook een rol.

Nu was dat op 4 mei bij de Vredeskerk het geval: wij hadden een trompettist die de Taptoe en het Wilhelmus vanuit de toren heeft gespeeld. De buurtbewoners hadden we geïnformeerd en er stonden er een aantal op het plein en achter hun ramen. Bij een paar aanwezigen is toen het idee ontstaan van een gedenkteken aan de kerk en dat als plan  in te dienen. Met instemming van het parochiebestuur zijn  Han de Goede, Hans Hart, Nisan Sarican en ondergetekende aan de slag gegaan.

U kunt het plan lezen in bijgaande link.  We hebben minimaal 50 likes nodig, willen we door kunnen naar de volgende ronde. Liken kan tot 10 juli.

Als u ons voorstel wilt steunen, heel graag. Het kan ook via facebook.

Op deze manier kunnen we als kerk ook weer wat meer naar buiten treden en meer betekenen voor de buurt/wijk.

https://buurtbudgetzuiddepijprivierenbuurt.amsterdam.nl/plan/16705

Hartelijke groet,Elly Visser, parochiesecretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze manier (en met GIVT)

 toch 2822 euro ontvangen over de afgelopen  3 maanden.  Minder dan de collectes zouden zijn,

maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke

 jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!

Elke dag open” staat hier boven in de kop.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

Keep in touch met de Paus

  

Rome Reports en of: Vaticaan

 Paus Franciscus neemt beslissing over positie pastoor Pierre Valkering

Haarlem, 20 juni 2020 - Na een procedure van ruim een jaar heeft Paus Franciscus besloten dat pastoor Pierre Valkering geschorst blijft en dat zijn ontslag (ontneming van het ambt) als pastoor van de parochie van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede (Vredeskerk) te Amsterdam definitief is. De pastoor was vorig jaar in Rome in beroep gegaan tegen deze besluiten van toenmalig bisschop Jozef Punt. Lees hier het hele bericht

 Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier