Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

 

VAN_AQUINO_Preken_wt_03_325x433Met hart en hoofd en handen

 

Zo had het nieuwe boek van Pater Mark-Robin Hoogland cp moeten heten. Maar de uitgever besliste anders. Daarom maar een kort stukje, juist ook voor iedereen die geen academicus is:

De Wereld Draait Door nodigde me niet uit. Jammer, óók voor hen. Want het is echt een leuk en interessant boek. Waarom?

 

We spreken wel over “de donkere Middeleeuwen”, maar vooral omdat we er zo weinig van weten; wie kan Latijn lezen? En dan nog: het was een héél andere tijd. Toch zijn de preken van de H. Thomas van Aquino in dit boek voor ons opvallend toegankelijk: het is spreektaal, zonder moeilijke woorden; woord voor woord opgeschreven door iemand die meeschreef en daarna niet meer bewerkt. Dat maakt deze teksten uniek!


Thomas was - en is - een invloedrijke denker. In zijn preken gaat hij in op thema’s die nog altijd actueel zijn. Naast geloof, hoop en liefde spreekt hij over spiritualiteit, opvoeding, carrière, succes, geluk, rechtvaardigheid enz.. We hoeven, willen en kunnen natuurlijk niet terug naar de 13e eeuw, maar zijn preken laten ons verfrissend kennismaken met onze geschiedenis èn laten ons met andere ogen kijken naar onze eigen keuzes en manier van leven.

 

Deze 20 preken van Thomas zijn de enige die zijn overgebleven. Zeven eeuwen lang lagen ze in een stoffige kloosterbibliotheek in Parijs. Kort geleden werden ze herontdekt. Ik heb ze uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien, om ze nog toegankelijker te maken.

 

Waarom wilde ik die andere titel? Omdat deze de opbouw van de teksten aangeeft: Thomas wil eerst het hart van zijn gehoor raken. Met de inhoud spreekt hij ons vervolgens vooral aan op het hoofd: je kunt er wat van leren, zogezegd. Tenslotte geeft hij handreikingen voor de praktijk van alledag. Die titel zou het boek ook aantrekkelijker gemaakt hebben; want ik hoop uiteraard dat de mensen die geïnteresseerd zijn, het boek ook zullen gaan lezen.

 

Mijn favoriete tekst? Ik denk waar Thomas uitlegt dat ons geestelijke en materiële bezit niet van ons is, maar dat God het ons heeft toevertrouwd om te beheren en ervan uit te delen aan hen die minder bedeeld zijn. Wie dat niet doet, is in feite een dief van andermans portemonnee (preek 15).

 

Thomas van Aquino, De academische preken, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Mark-Robin Hoogland C.P., uitgeverij Parthenon: ISBN 9789079578801, 398 pagina’s, €35.

 

 

Maria ten Hemelopneming

Tijdens de Hoogmis op de avond van  15 augustus zingt een jonge Syrische vrouw een Marialied in het Arabisch.

Reactie van Bisschop J.M. Punt op de aanslag in Frankrijk, op pater Jacques Hamel

De aanslagen van de laatste weken maken me allereerst bedroefd en sprakeloos. We kenden het van het Midden-Oosten, maar het komt steeds dichterbij. De wreedheid is ongekend. Volkomen onschuldige mensen worden gedood, verminkt, hun dierbaren in diep verdriet gestort. Mijn hart is bij de slachtoffers. Zelfs in een kerk is men blijkbaar niet meer veilig. De haat stopt zelfs niet bij het huis van God, dat toch bijna altijd en overal gerespecteerd werd als laatste wijkplaats voor mensen in nood, als plaats van gebed en spiritualiteit. Ook niet bij een 85 jaar oude priester die alleen maar bidt en eucharistie viert, in dienst van God en mensen.

Dit is geen strijd meer die alleen met inzet van politie en geheime diensten is te winnen. Het is vooral een geestelijke strijd. Zolang het de extremisten lukt om in de hoofden van jonge moslims de bizarre gedachte te planten dat het Allah behaagt als ze ongelovigen of andersgelovigen doden, is er geen oplossing en zal de chaos toenemen. Het is onze opdracht om samen met de moslimgemeenschap hierop een antwoord te vinden, om te voorkomen dat de extremisten slagen in hun opzet om een strijd tussen culturen en religies te provoceren.

En bovenal geloof ik met paus Franciscus in de kracht van het gebed dat harten van mensen, ook van terroristen, kan veranderen.

Onze parochies roep ik dan ook op om hieraan in dit weekend bijzondere aandacht te besteden.

 Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Na de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.

U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

- op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of neem contact op via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of bel naar Dea Broersen (06-25021417) of pastoor Eric van Teijlingen

(06-13523896)

- op de website van de VNB www.vnb.nl of neem contact op via (073) 681 81 11Internationale viering migrantengemeenschappen

 

Huisvesting gezocht voor Syrische vluchtelingen

 

De katholieke zogenaamde Sant' Egidiogemeenschap, ontstaan in de zestiger jaren in Rome, is nadien de hele wereld overgewaaid en sinds enige tijd ook in Amsterdam gevestigd: in de Mozes-en-Aäronkerk en het Mozeshuis, aan het Waterlooplein. De mensen van Sant' Egidio voelen zich geroepen om zich in te zetten voor arme mensen en mensen in nood. In dit verband heeft men ook contact met Syrische vluchtelingen. De oud-parochiesecretaris van de Rozenkransparochie, Liene Denkers, is erbij betrokken. Liene schreef mij: "Omdat de gemeente Amsterdam tijd nodig heeft om woonruimte te vinden, is Sant' Egidio op zoek naar mensen die voor een beperkt aantal maanden gastvrijheid willen bieden aan christelijke Syrische vluchtelingen die in het Mozeshuis Nederlandse les krijgen. Het gaat om vaak goed opgeleide jonge mensen in de leeftijd van 20 - 30 jaar. De meeste vluchtelingen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen en zitten in kampen in afwachting van toewijzing van een huis. Er wordt niet verwacht dat de mensen hun eigen leven overhoop gooien omdat de vluchtelingen naast frequente Nederlandse lessen ook geholpen zullen worden met het zoeken naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Wel moeten de mensen sterk in hun vel zitten en niet schrikken als de vluchteling een keer lastig of verdrietig is omdat zij wel het een en ander te verwerken hebben."

Wie op dit verzoek in wil gaan kan contact opnemen met:

Sant’Egidio Nederland

Waterlooplein 205

1011 PG Amsterdam

Mail: info@santegidio.nl

Telefoon: 020-233 15 22

 

-pastor Pierre Valkering

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Als kind werd ik ooit geveld op het schoolplein. Ik had mij bezeerd en daar lag ik. Ik huilde en voelde mij ellendig. En toen kwam van boven opeens die grote, goede, lieve hand. Ik weet het nog goed. Bij wie hoorde die hand? Dat weet ik niet meer. Voor mij was het de hand van God. En ik denk: komt God vandaag tot Jeremia in de figuur van die Ebed-Melek:

 

               "Al ben ik ook ellendig en armoedig,

                              de Heer draagt zorg voor mij.

               Mijn helper en bevrijder zijt Gij toch,

                              mijn God blijf dan niet talmen."

 

Zo zingt opnieuw de veertigste psalm. En zo denk ik dat God in heel concrete mensen, tot jou en mij kan komen en dat God , in en met hen en ons ook, Zijn verhaal schrijft.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Kerkelijke uitvaart ?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

-pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.