Vredeskerk          elke dag open

                                                                                                                     MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR – ZONDAG TIJDENS DE MISSEN

 RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                         

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

         

 

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij:

Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 

of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

 De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

Preken van de paters Passionisten

De ons bekende (en gewaardeerde) pater Marc-Robin Hoogland wees ons op deze site:

http://passionisten.nl/actueel.htm

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Keep in touch met de Paus

 

 

Rome Reports

 

 

 

 

Paus Franciscus nodigt jou persoonlijk uit

 

Kom je ook? Er is iets unieks gaande. Paus Franciscus heeft alle katholieken wereldwijd uitgenodigd om actief mee te denken en te praten over de hervorming van de kerk. En het is hem menens! In zijn toespraak bij de opening van de huidige synode bad hij: "Kom, Heilige Geest ... , verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.” In deze synode roept de paus ons op om de komende twee jaar na te denken over onder andere de positie van de leken in de kerk, hoe zij/wij meer zeggenschap kunnen krijgen en hoe we een inclusieve kerk kunnen zijn. Daarmee doelt hij ook op de positie van vrouwen in de kerk.

Lees hier verder:

Menu vrouw in onze kerk (google.com)

 

 

Advent voor de kinderen

Vera en Apollonia gaan op alle vier de zaterdagen in de Advent iets leuks doen met de kinderen, als voorbereiding op het kerstfeest. De kinderen krijgen daarover nog bericht.

27 november 1e advent-weekend, zaterdag middag 17.00-18.00 uur

De eerste kaars gaat aan in de adventskrans. Wat betekent dat?

Wij gaan kerststukjes maken (WEL* opgeven als je mee wilt doen, bij Vera

vschn@hotmail.com  of via de groepsapp.

18.30 uur familiemis voor alle kinderen en hun ouders.

4 december 2e advent-weekend, zaterdagmiddag 17.00-18.00 uur (vrije inloop)

Alle leeftijden welkom. Natuurlijk hebben we het over Sinterklaas, wie is die heilige? Zijn er nog meer heiligen? Activiteit: we maken een engel.

 

Eerste heilige communie

Ben jij 7 jaar of ouder?

En wil jij je 1e Communie doen?

Het is  op zondag 19 juni

Hartelijk welkom!

De voorbereidingen zijn op zaterdagmiddag van 17.00-18.00 uur op:

22 januari, 5 en 26 maart, 9 en 23 april, 14, 21 en 28 mei en 11 juni

Pastorie Vredeskerk, Pijnackerstr.9

Informatie en aanmelden bij Vera Schneijderberg

e-mail: vschn@hotmail.com   of   06 41 11 68 90

 

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening

 NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte.

Tot heden is op deze

manier (en met GIVT) van maart t/m november per bank als collectegeld gestort: 4500 euro en 1000 via GIVT.

 

Corona-maatregelen per 6 november

Alle informatie over Corona en de kerken kunt u vinden op de website van het bisdom:  https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4866&t=Bisschoppen+bevestigen+huidige+coronamaatregelen

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop van de pagina.

Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/10/RKK_vier-kerstmis-300x212.jpg

 

Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, ging de website Vierkerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk.

Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.

Hopelijk minder maatregelen

In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het gebied van corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de kerken weer veel mensen mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Die hoop hebben wij ook. Wij zien u graag in grote getale bij onze kerstvieringen. Maar omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen u terecht kan.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website VierKerstmis.nl. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer.

Pastor Eric

 We vierden zondag 21 november het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, en daarmee de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit hoogfeest werd in 1925 door paus Pius XI ingevoerd en eerst gevierd op de laatste zondag van oktober. Op enig moment is het gekoppeld aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het feest is ingesteld naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea als een soort protest tegen laďcisme en atheďsme, en om de nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over mens en wereld. Waar het vroeger toch vooral een triomffeest was, kwam na het concilie steeds meer de nadruk te liggen op de evangelische betekenis van koningschap. Jezus zelf zegt: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld.’ Als we dit feest vieren dan gaat het vooral om een koningschap dat vrijheid schept. Een vrijheid die met waarheid te maken heeft; ‘een waarheid die u vrij zal maken’, zal Jezus ons voorhouden. Wij worden op dit feest uitgenodigd voor die waarheid te kiezen en Christus als onze koning te belijden. We zijn allen erfgenamen van dit koningschap en Hij blijft koning mede door ons doen en laten.

 

Een hartelijke groet, Pastoor Eric Fennis